annons
Hem » Artiklar » Logistik » Omstruktureringar inom DB

Omstruktureringar inom DB

Deutsche Bahns förvaltningsråd har godkänt ett omstruktureringsprogram som omfattar sex punkter. Det handlar om rationaliseringar och öppnar också frö privatisering av delar av DB. DB Arriva och DB Schenker Logistics är enheter där det kommer att finnas möjlighet att delvis privatisera för att främja strategisk utveckling och finansiering för fortsatt tillväxt

1.  Styrelseledamöterna kommer att minskas från åtta till sex.

2. DB Mobility Logistics AG kommer att slås samman med DB AG, koncernens holdingbolag. Detta steg kommer att minska dubbla strukturer och förenkla samordning och processer för godkännanden.

3. Den nuvarande teknik- och miljödivisionen omstruktureras. Teknik, DB Systemtechnik och säkerhet och kvalitet kommer att tillhöra service- och teknikdivisionen, medan upphandling och IT kommer att tilldelas ekonomi/controlling. Miljö kommer att tillhöra den nya ekonomiska och juridiska affärsdivisionen. Ansvar för hållbarhet läggs på ordföranden och VD.

4.  Fördelningen av arbetsuppgifter för styrelsen ändras. En viktig aspekt av denna förändring är att DB:s integrerade järnvägsverksamhet i Tyskland kommer att bli bättre länkade än tidigare: DB Schenker Rail kommer att ansluta till DB Long Distance, DB Regio och DB Sales i den nya trafik- och transportdivisionen.
– Det här kommer att göra det möjligt för oss att fokusera ännu mer på järnvägstrafiken i Tyskland, säger Dr. Grube.

5. Servicefunktionerna och DB-interna tjänster kommer att omorganiseras och samlas i ett globalt servicecenter med fokus på öppenhet, kostnader och effektivitet.

6. För DB Arriva och DB Schenker Logistics kommer det att finnas möjlighet att delvis privatiseras för att främja strategisk utveckling och finansiering för fortsatt tillväxt .

– DB kommer att bli smidigare, snabbare, mer effektivt och ännu mer kundfokuserat.  Smidigare förvaltning och strukturer, och mer fokus på kunder, gör det möjligt för oss att framgångsrikt ta itu med de snabbt föränderliga utmaningarna i en värld av mobilitet och logistik, säger Deutsche Bahns VD Dr Rüdiger Grube.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*