annons
Hem » Notiser » Östeuropéer kritiserar lastbilskontroller i väst

Östeuropéer kritiserar lastbilskontroller i väst

Transportindustriförbundets EU-ansvarige tog på tisdagen – den 7 juni – i Bryssel del av en gemensam skrivelse från transportministrarna i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern till EU:s kommissionär med ansvar för transportfrågor, Violeta Bulc.
De elva transportministrarna uttrycker i skrivelsen sin oro över den senaste tidens utveckling inom vägtransportsektorn i EU och understryker att tillämpningen av nationella protektionistiska åtgärder, speciellt i Tyskland och Frankrike, kan leda till en splittring av EU:s inre marknad, vilket oroar dem särskilt mycket. Ministrarna uppmanar kommissionen att rikta sina åtgärder till att skapa ett harmoniserat regelverk – med enkla regler – vilka kan stärka den inre fria marknaden och att aktivt motarbeta protektionistiska åtgärder vilka enbart leder till ökad administrativ börda och försämrad konkurrenskraft. Ministrarna vänder sig även mot bruket av termen ”social dumpning” som de menar leder bort resurser som skulle kunna användas till att motverka falska företag för att istället reglera var chauffören ska sova. EU-kommissionen har ännu inte presenterat förslag på nytt regelverk, gällande till exempel cabotage-transporter men med tanke på det så kallade gula kort som nyligen gavs EU-kommissionens presenterade arbetsförslag på nytt utstationeringsdirektiv, ska denna skrivelse enligt Transportindustriförbundet ses som en klar signal att en stor del av Eus medlemsstater önskar en harmoniserad men reglerad liberalisering och ett stopp för nationalistiska protektionistiska åtgärder från medlemsstaternas sida.
Transportindustriförbundet rapporterar att man aktivt kommer att fortsätta bevaka frågan i Bryssel via sin EU-ansvarige, och kommer även att uppvakta EU-kommissionen i frågan för att föra fram Transportindustriförbundets syn på dessa viktiga frågor.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*