annons
Hem » Notiser » Ovanligt med påverkade chaufförer i svåra olyckor

Ovanligt med påverkade chaufförer i svåra olyckor

VTI har undersökt hur ofta lastbils- och bussförare i svåra olyckor varit påverkade av alkohol eller droger. När det gäller dödsolyckor var andelen påverkade chaufförer av tunga lastbilar låga en procent. Problemen var främst relaterade till förare av lätta lastbilar enligt ett pressmeddelande. Här var 10 procent av förarna påverkade.

– Det är mer känt hur det ser ut bland personbilsförare. Därför behöver kunskapen bli bättre om alkohol-, drog- och läkemedelsförekomsten bland förare som kör lastbilar och buss, säger projektledaren Camilla Ekström på VTI.

Forskarna har använt sig av material från Trafikverkets djupstudiedatabas och Transportstyrelsens olycksrapporteringssystem Strada. De har valt ut olyckor med dödlig utgång och svåra personskador under perioden 2008 till 2015. Alla dessa svåra olyckor är medräknade, oavsett om det handlat om yrkestrafik eller resor på fritiden.

Resultat för omkomna förare visar att förekomsten av alkohol var lägre för lastbil och buss jämfört med tidigare resultat för personbilar – medan illegala droger och narkotikaklassade läkemedel låg på ungefär samma nivå.

I dödsolyckorna var användandet av alkohol och droger nästan helt kopplat till förare av lätta lastbilar. I den gruppen visade sig 10 procent vara påverkade, medan andelen för förare av tunga lastbilar och bussar var 1 respektive 0 procent enligt djupstudien. Olycksdatabasen visade liknande tendens.

Cannabis och amfetamin var de vanligaste drogerna och lugnande substanser förekom oftast bland de narkotikaklassade läkemedlen.

Det var betydligt mer vanligt att de påverkade förarna själva omkom i dödsolyckorna än om de inte var påverkade. Av de som intagit alkohol eller droger, och som var inblandade i dödsolyckor, var det 81 procent som själva dog. Motsvarande siffra för nyktra var 13 procent.

Fordonstypen skiljde sig också åt i de fall där förarna hade varit inblandade i dödsolyckor. De chaufförer som var påverkade körde i 76 procent av fallen en lätt lastbil. De som inte var påverkade men ändå var inblandade i dödsolyckor körde 55 procent en tung lastbil.

 

Bakgrund:

Statistiken är inte helt jämförbar men tidigare studier av personbilsförare som omkommit i trafiken i Sverige har visat att cirka 22 procent varit påverkade av alkohol. Illegala droger påvisades hos 6 procent och narkotikaklassade läkemedel hos 8 procent av förarna

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*