annons
Hem » Notiser » Polisen, Skatteverket m.fl. ska samarbeta längs vägen

Polisen, Skatteverket m.fl. ska samarbeta längs vägen

Med gemensamma krafter vill Transportstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten utveckla tillsynen av yrkestrafik på väg. Myndigheterna säger sig nu vilja öka samarbetet i den här frågan. Det är skälet till en nyligen genomförd gemensam konferens.

Den 7 maj 2014 träffades ett fyrtiotal personer från olika myndigheter och yrkestrafikbranscherna på en konferens med tillsyn, samverkan och kommande tillståndsmätningar på agendan. Bakom inbjudan stod Transportstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Inbjudan vände sig till personer inom myndigheter och organisationer som på något sätt jobbar med tillsyn av yrkestrafik eller på annat sätt berörs av den tillsyn myndigheter genomför.
    
    En av Transportstyrelsens representanter och var Mikael Kyller, som arbetar på väg- och järnvägavdelningens trafikföretagsenhet med bransch- och myndighetssamverkan inom yrkestrafiken.
    
    – Det var engagerade diskussioner och positiva tongångar. Målet med dagen var att skapa en dialog om hur vi tillsammans når bättre regelefterlevnad och bättre samverkan. Det tycker jag att vi lyckades väl med. Flera deltagare bokade in nya möten med varandra som en följd av dagen, säger Mikael Kyller.
    
    Förutom samtal om hur aktörerna på ett bra sätt, både var för sig och gemensamt, utvecklar tillsyn och samverkan, diskuterades även den nationella tillståndsmätning av regelefterlevnaden av yrkestrafik på väg som ska genomföras under 2015. Tanken med det var att få förståelse för och samsyn och dialog mellan såväl myndigheter som branscher kring vad som ska mätas och hur det ska mätas.
    
    – Jag tror att det är en förutsättning för att nå målet om en ständigt förbättrad regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg att vi lyckas hålla intresset för tillsyn och samverkan på en fortsatt hög nivå. Det här blev ett bra avstamp för det fortsatta arbetet, säger Mikael Kyller.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*