annons
Hem » Artiklar » Preem ska mångdubbla produktion av biodrivmedel
Preem planerar för stora satsningar i ökad produktion av biodrivmedel på Synsat-anläggningen i Lysekil.

Preem ska mångdubbla produktion av biodrivmedel

Preem räknar med att efterfrågan på fossila drivmedel kommer att minska. Man ser att den teknikrevolution som pågår kommer att få en allt större påverkan, och noterar att en stor del av personbilarna kommer att vara eldrivna år 2030.

– Vi räknar med att det då finns 5,5 miljoner personbilar i Sverige och att 2 miljoner av dem är eldrivna. Detta är en trend som vi får förhålla oss till, sade Preems vd Magnus Heimburg på Vägtransportfokus som direktsändes från Elmia.

Preem har inga officiella planer på att bygga kraftverk för att producera el. Men däremot berättade Preems vd om de offensiva planer som finns för att mångdubbla produktionen av biodrivmedel.

– Vi har konkreta och spännande planer på att möta upp ökad efterfrågan av biodrivmedel. Och vi satsar på att bygga om för att vara en del omställningen, fastslog Magnus Heimburg.

Idag importeras 85 procent av de biodrivmedel som tankas i Sverige, men om Preem fullföljer sina planer kan Sverige vara självförsörjande på biodrivmedel runt 2030.

I dagsläget producerar Preem 320.000 kubik biodrivmedel i Göteborg och 50.000 i Lysekil.

– Med en mindre investering i Lysekil kommer vi upp i 500.000. Och med en större investering kan vi öka produktionen med ytterligare 900.000 kubik.

På den tidsaxel som Magnus Heimburg visade var den större investeringen i Synsat-anläggningen i Lysekil planerad till 2024. Och 2027 låg projekt X som då beräknas öka kapaciteteten med 1,4 miljoner kubikmeter.  Med denna skulle Preem nå en volym på omkring 2,8 miljoner kubikmeter biodrivmedel och därefter fanns projekt Y och Z på vardera en miljon kubikmeter!

Det handlar alltså om mycket stora investeringar som Sveriges största drivmedelsproducent har i pipeline på kort och medellång sikt. Som referens på hur stora volymer det handlar om kan noteras att det under 2020 förbrukades omkring 9 miljoner diesel och bensin i Sverige. Och detta var då inklusive låginblandad HVO/RME i diesel och etanol i bensin.

 

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*