annons
Hem » Notiser » Rätt kurva minskar olyckorna

Rätt kurva minskar olyckorna

Hittills har vägkurvor utformats utan hänsyn till nyckelfaktorer för stabilitet hos höga tunga lastbilar och lastbilssläp samt bussar. Denna insikt, samt hur nya vägar bör utformas och hur riskerna på befintliga vägar kan hanteras, diskuterades nyligen vid Heavy Vehicle Transport Technology symposiet HVTT13 i Argentina. Där presenterade Johan Granlund, vägexpert på konsultbolaget WSP, nya forskningsresultat som visar att antalet halkolyckor liksom vältolyckor med särskilt svår skadeföljd kan minskas med relativt enkla åtgärder. Typlösningar är att vägbanan i kurvor och ramper ges ökat tvärfall jämfört med dagens praxis, samt att befintliga olämpligt utformade kurvor får varningsskyltar som blinkar mot fordon som kör fort.

Nuvarande anvisningar för utformning av vägar kan rejält underskatta tunga fordons behov av stort tvärfall i horisontalkurva. Anvisningarna bygger på en modell där vältrisk i fordon med hög tyngdpunkt, till exempel lastbilssläpvagnar med dubbla lastplan, överhuvudtaget inte beaktas. Dessutom tar modellen inte hänsyn till hur behovet av skevning, det vill säga vägbanans sidolutning i horisontalkurva, påverkas av viktöverflyttning när fordon kränger i sidled, och inte heller till inverkan av olika vägfriktion under inre och yttre hjul i kombination med nämnda viktöverflyttning. Detta medför att nya vägar (inklusive rondeller) ofta utformas med ett tvärfall under önskad nivå, samt att det trafiksäkerhetsrelaterade behovet av ökad skevning i kurvor på gamla vägar har underskattats.

– Bland yrkesförare finns en utbredd uppfattning att farligt feldoserade kurvor är ett vanligt problem på vägnätet. Nu finns kunskap som dels bekräftar att chaufförerna har rätt, dels ger vetenskapligt välgrundade tekniska lösningar som leder till ökad trafiksäker framkomlighet, säger Johan Granlund, vägexpert på WSP, i ett pressmeddelande.

Den nya kunskapen innebär att potentialen att förebygga trafikolyckor med tunga fordon är större än tidigare anat, förutsatt tre typer av åtgärder:

1. Vägregler omarbetas för riktigare projektering av vägens tvärfall i nya kurvor.

2. Vägbanan i många befintliga kurvor byggs om så att tvärfallet ökas.

3. Till dess de farliga kurvorna rättats till, förses de med skylt som via symbol varnar för vältrisk med tunga fordon samt ger radarstyrd varning vid hög fart.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*