annons
Hem » Artiklar » Regeringen lovar fler automatiska nykterhetskontroller
Redan 2013 provade MHF, tillsammans med en rad andra aktörer, den första alkobommen i Göteborgs hamn.

Regeringen lovar fler automatiska nykterhetskontroller

Under Tylösandsseminariet berättade infrastrukturminister Tomas Eneroth om två nya regeringsuppdrag för ökad trafiksäkerhet. Det ena uppdraget handlar om införande av nykterhetskontroller. Det andra om standardisering, ISO 39001.

Det första uppdraget, som infrastrukturminister Tomas Eneroth berättade om på Tylösandsseminariet, handlar om att införa anläggningar för nykterhetskontroll i Sveriges hamnar.

─ Trafikverket är väl bekant med frågeställningen kring nykterhetskontroller och har ett projekt på gång som kommer att kunna hantera uppdraget, säger Ann-Sofi Atterbrand, chef på enheten Beställning och uppföljning på avdelning Nationell planering, Trafikverket.

Det andra uppdraget handlar om att ta fram en handlingsplan för tillämpning av säkerhetsstandarden för vägtrafik ISO 39001 i Trafikverket.

Trafikverket har ännu inte fått något av uppdragen rent formellt och har därför inga fler detaljer. Vi kommer att titta närmare på vad de innehåller så fort vi har tagit emot uppdragen.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*