annons
Hem » Notiser » Regeringen vill införa bonussystem för överflyttning av gods från väg till sjöfart

Regeringen vill införa bonussystem för överflyttning av gods från väg till sjöfart

Regeringen beslutade igår att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart.

Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från andra länders arbete med eco-bonussystem som till exempel Italien, Norge och Storbritannien. Eco-bonus kan till exempel innebära att staten går in och betalar delar av merkostnaden när transportköpare använder sjöfart istället för lastbil på sträckor där överflyttningspotentialen är stor.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 maj 2017.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*