annons
Hem » Notiser » Registreringen av både tunga och lätta lastbilar ökade i februari

Registreringen av både tunga och lätta lastbilar ökade i februari

Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med tio procent i februari jämfört med februari ifjol, enligt en pressrelease från BIL Sweden. Under årets två första månader har tunga lastbilar sammantaget ökat med 1,1 procent. Nyregistreringarna av bussar ökade med 34,6 procent i februari och har hittills i år ökat med 114 procent, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt.

Sammanfattning av nyregistreringarna februari 2021 

     2021  2020 % 21/20
Personbilar   22 837   21 694   +5,3%
Andel laddbara personbilar   34,8%   25,1%
   Laddhybrider   6 560   4 026   +62,9%
   Elbilar   1 394   1 409   -1,1%
Lastbilar, totalt   3 306   2 374   +39,3%
Varav:
   Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton   2 814   1 923   +46,3%
   Tunga lastbilar, över 16 ton   465   422   +10,2%
Bussar, totalt   35   26   +34,6%

 

– Fordonsskatten, malusen, höjs kraftigt den 1 april för bilar som släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer, säger Mattias Bergman VD på BIL Sweden. Den höjda malusen drabbar framför allt lätta lastbilar, där utbudet av laddbara alternativ är begränsat. Vi ser nu att registreringarna av lätta lastbilar ökar, med 46,3 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Ökningen beror dels på att vi jämför med ett svagt första kvartal föregående år av samma skäl som för personbilar, dels på att den kommande malushöjningen medför att fler passar på att köpa en lätt lastbil för att undvika den höjda skatten. Sammantaget uppgår uppgången under årets två första månader till 60,3 procent. Samtidigt är registreringarna under januari-februari drygt 19 procent lägre än snittet de senaste fem åren. Andelen laddbara lätta lastbilar, som fortfarande är begränsade i utbud, uppgår till 4,9 procent under årets två första månader. Vi har löpande påtalat vikten av att de bör särskiljas från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete.

– Under 2020 minskade koldioxidutsläppen för nya lätta lastbilar med ca fyra procent enligt Trafikverket och Transportstyrelsen, från 160 g/km 2019 till 154 g/km, fortsätter Mattias Bergman.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*