annons
Hem » Notiser » Registreringsbesiktning kan krävas för 64 ton

Registreringsbesiktning kan krävas för 64 ton

Från och med 1 juni ändras max tillåtna bruttovikten på lastbilar med tillkopplad släpvagn från dagens 60 ton till 64 tons bruttovikt. Med anledning av det har bruttoviktstabellen för lastbilar och tunga släp ändrats. Det kan också bli aktuellt med ny registreringsbesiktning.

Regeringen har ändrat i trafikförordningen så att det går att köra tyngre ekipage på vägnätet som har bärighetsklass 1 (BK 1) vilket utgör en majoritet av de svenska vägarna.

Beslutet innebär följande:

  • 64 tons bruttovikt tillåts på BK1-vägnätet
  • 38 tons bruttovikt tillåts på släpvagn på BK1-vägnätet

Bruttoviktstabellen ändras enligt följande:

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Max tillåten bruttovikt
17,50 men inte 18,00  59,00
18,00 men inte 18,50  60,00
18,50 men inte 19,00  

61,00

19,00 men inte 19,60  62,00
19,60 men inte 20,20  63,00
20,20 eller längre 64,00

För släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta axelavstånd mellan första och sista axel av 6,6 meter gäller dock följande:

Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel Max tillåten bruttovikt
6,60 men inte 6,80  33,00
6,80 men inte 7,00 34,00
7,00 men inte 7,20 35,00
7,20 men inte 7,60 36,00
7,60 men inte 7,80 37,00
7,80 eller längre 38,00

Registreringsbesiktning kan krävas

För vissa fordonsägare kan det bli aktuellt med ny registreringsbesiktning. Det gäller om man gör tekniska förändringar på sitt släp. Exempel på sådana förändringar kan vara att man flyttar axlar eller byter dragstång. Om sådana ändringar görs krävs en registreringsbesiktning.

Krav för att kunna utnyttja bruttovikten på 64 ton:

  1. Kontrollera att axelavståndet från första till sista axeln på hela kombinationen är 20, 2 meter eller mer. Kontrollera att axelavståndet från första till sista axeln på släpet är 7,8 meter eller mer.
  2. Kontrollera att släpvagnens axlar har teknisk beskaffenhet att klara 38 ton (18 ton boggi fram och 20 tons boggi bak eller 18 tons boggi fram och trippelaxel bak).
  3. Kontrollera att lastbilen har tillåten bruttovikt på 26 ton och att lastbilen har en ”tågvikt” på 64 ton eller mer.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*