annons
Hem » Notiser » Rekordfå dödade i trafiken 2017

Rekordfå dödade i trafiken 2017

Under 2017 dödades 253 personer i vägtrafiken, jämfört med 270 året innan. Det visar Trafikanalys officiella statistik om vägtrafikskador. Det är enligt ett pressmeddelande det lägsta antalet omkomna sedan andra världskriget. Av de omkomna var 45 personer (18 procent) 75 år och äldre. Många av de äldre som omkommer är oskyddade trafikanter.

I vägtrafiken dödades 253 personer i olyckor under 2017, vilket är 17 personer färre än året innan. Av de 253 omkomna var 196 män och 57 kvinnor (77 procent män). Förutom omkomna ledde vägtrafikolyckor under 2017 till att 2 275 personer skadades svårt och 17 387 skadades lindrigt, allt enligt polisens rapportering.

Av dem som omkom i vägtrafiken under 2017 var en knapp fjärdedel 0–24 år, en fjärdedel 25–44 år, en fjärdedel 45–64 år och en dryg fjärdedel 65 år och äldre. Av de omkomna var 10 barn, det vill säga under 18 år. I relation till åldersgruppernas storlek är risken att omkomma i trafiken störst bland unga vuxna 18 – 24 år och bland de äldsta 75 år och äldre.

– Bil är totalt sett det vanligaste färdmedlet bland de omkomna. Skillnaderna är dock stora mellan olika åldersgrupper. Bland de äldsta (75 år och äldre) är hälften av de omkomna oskyddade trafikanter, främst cyklister och gående. Bland unga vuxna som omkommer dominerar istället bilen stort, följt av motorcykel, säger Maria Melkersson, projektledare på Trafikanalys.

Vanligaste olyckstypen bland dödsolyckorna var singelolycka med motorfordon (39 procent av de omkomna), följt av mötesolyckor mellan två motorfordon (17 procent) och kollision mellan motorfordon och fotgängare (15 procent).

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*