annons
Hem » Notiser » SÅ: mer resurser och snabbare åtgärder
(Arkivbild)

SÅ: mer resurser och snabbare åtgärder

Sveriges Åkeriföretag har svarat på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturplanering. SÅ anser att det behövs mer resurser till infrastruktur, ökad tillgång på alternativa drivmedel inklusive omfattande elektrifiering, effektivare transporter med längre lastbilar år 2022 och ett komplett vägnät för 74 tons lastbilar år 2025.   

I sitt svar skriver SÅ att man inte håller med Trafikverkets analys om dyrare drivmedel där myndigheten skriver att: ”Klimatmålen kan nås med omfattande elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och högre bränslepriser”.

– Sveriges Åkeriföretag anser att Trafikverkets analys om dubblerade till fyrdubbla bränslepriser hotar svensk åkerinärings färdplan för fossilfri konkurrenskraft, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

SÅ menar att Sveriges väg till fossilfrihet måste ske hand i hand med en konkurrenskraftig svensk åkerinäring.

Sveriges Åkeriföretag anser vidare att det behövs mer ekonomiska resurser till väginfrastruktur och snabbare åtgärder.

– Minst 1000 miljarder kr behövs under 2022 till 2033 för att bättre väginfrastruktur och ett effektivare transportsystem stärker svensk konkurrenskraft och medverkar till att vi kan nå klimatmålen, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag och fortsätter.

– Eventuella nya stambanor för järnväg bör finansieras separat utanför ordinarie infrastrukturplan men bara genomföras om en samhällsekonomisk analys tydligt visar att de är lönsamma.

Vägtrafiksystemets mest lönsamma åtgärd som Trafikverket utrett under senare år är att tillåta upp till 34,5 meter långa lastbilar för godstrafik på väg. Sveriges Åkeriföretag vill se en ny strategi för snabbare införande av längre och tyngre fordon.

– Vi anser att hela BK1 vägnätet ska klassas om till BK4 till 2025 samt att en implementering av regelverket kring 34,5 meters fordon påskyndas så att 450 mil väg kan öppnas år 2022. De broar som inte hunnit uppgraderas år 2025 bör skyltas med bärighetsbegränsning BK1, säger Mårten Johansson.

Enligt SÅ är längre och tyngre fordon klimatsmart med mindre utsläpp per fraktad enhet. De medverkar även till ökad trafiksäkerhet genom att det krävs färre fordon för samma transportarbete. Och ger dessutom normalt lägre vägslitage med vikten fördelat på fler axlar. Detta anser SÅ sammantaget innebär stora ekonomiska fördelar för samhället.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*