annons
Hem » Artiklar » Riksdagsmajoritet för att kombitrafik ska omfattas av cabotageregler

Riksdagsmajoritet för att kombitrafik ska omfattas av cabotageregler

I den svenska riksdagen finns det ett brett stöd för att kombitrafik i Sverige från 21 februari 2022 ska omfattas av samma regler som cabotagetrafik. Detta visar en enket, bland ledande trafikpolitiker som Trailer har gjort.

Det mesta i det nya vägtransportpaket, som EU antog i somras, blir per automatik nya lagar inom hela unionen, men när det gäller just den infekterade frågan om kombitrafik så har de olika medlemsländerna själva möjlighet att bestämma om vägdelen i denna ska begränsas på samma sätt som övrig cabotagetrafik.

Idag undantas ju denna ifall vägtransporten är maximalt 15 mil från/till en hamn eller om transporten sker från/till närmast lämpliga järnvägsterminal. Idag kan åkerier, som inte har trafiktillstånd i princip utföra ett fritt antal inrikesresor, ifall ovanstående kriterier uppfylls.

Många tycker att åkerier då missbrukar syftet med regelverket. Och allt talar nu för att dessa ”kortare” inrikestransporter i Sverige kommer att omfattas av cabotagereglerna från 21 februari 2021.

Trailer fråga till ledande trafikpolitiker i de åtta riksdagspartierna var om de ansåg att Sverige skulle tillämpa möjligheten att också tillämpa cabotagereglerna på kombitrafik. Sju av de tillfrågade ledamöterna ställde sig positiva till detta.

En mer utförlig artikel i ämnet finns i Trailer 10 som kommer till alla prenumeranter idag och till tidningsbutiken i början av nästa vecka.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*