annons
Hem » Artiklar » Roma Grus får miljöpris och Trailer har stort reportage
På bilden: (från vänster till höger) Arne Strandänger (C), Fredrik Gradelius (C), Magnus Lindby, Lars Thomsson (C), Emil Höglund

Roma Grus får miljöpris och Trailer har stort reportage

Idag på världsmiljödagen den 5 juni, har Centerpartiet på Gotland delat ut årets miljöpris som i år gick till Roma Grus AB. Extra kul för oss på Trailer och våra läsare eftersom vi i senaste numret av Trailer, ute nu hos prenumeranter, har ett stort reportage om just Roma Grus.

Centerpartiets miljöpris 2020

Motivering:

Centerpartiet på Gotlands miljöpris tilldelas Roma Grus AB för deras målmedvetna arbete med att övergå till fossilfria bränslen i hela verksamheten. Som vi alla vet har åkerinäringen en stor påverkan på vår miljö med koldioxidutsläpp.

Roma Grus AB med vd Magnus Lindby har i flera år varit engagerade i att förbättra miljön i sin verksamhet och har gått i täten då det gäller omställning till fossilfria bränslen och renare fordon.

Hela fordonsflottan har gått från diesel till fossilfria drivmedel HVO* och RME*

De har likaså en tankstation på sin anläggning där även andra kan tanka och asfaltverket drivs numera enbart av fossilfritt RME.

Betongfabriken drivs med flis och även verksamhetslokalerna har övergått från olja till flis.

De har dessutom startat ett dotterbolag – Miljö i Roma AB – som kan ta hand om och sortera alla slags verksamhetsavfall och även giftiga fraktioner som asbest och förorenade massor med mera.

Vi hoppas och tror att Roma Grus AB blir loket som drar med sig de övriga åkerierna in i framtidens mer miljösmarta verksamheter.

*HVO = Hydrerad Vegetabilisk Olja.

Vegetabilisk olja ex från hamburgerrestauranger, slaktavfall mm. Minskar klimatpåverkan med upp till 90%

*RME= RapsMetylEster

Raps och biometanol som blir ett giftfritt bränsle

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*