annons
Hem » Artiklar » SÅ är kritiska till förslag om ny viktbegränsning på BK4-vägar
Trafikverket och Transportstyrelsen vill införa nya begränsningar på BK4-vägar. (Bilden är ett montage)

SÅ är kritiska till förslag om ny viktbegränsning på BK4-vägar

I slutet av förra veckan kunde Trailer avslöja att Trafikverket och Transportstyrelsen vill införa nya begränsningar på BK4-vägnätet. Bland annat vill man att bruttovikten för sju och åttaaxlade ekipage ska begränsas till 64 respektive 69 ton.

De artiklar som vi publicerade bidrog till att frågan fick en stor spridning bland landets åkare och chaufförer, men den framställan som Trafikverket och Transportstyrelsen gjort till regeringen har sedan månadsskiftet oktober/november 2020 varit en offentlig handling.

I framställan står det att de två myndigheterna genomfört samråd med bland annat Sveriges Åkeriföretag, men klart är nu att dessa inte ställer sig bakom förslaget.

”Gör om och gör rätt Trafikverket och Transportstyrelsen” är rubriken på ett pressmeddelande som SÅ publicerade igår.

– Sveriges Åkeriföretag anser att framställan med förslag till ändringar i Trafikförordningen bör revideras i samarbete med åkerinäringen för att undvika stora förluster i transporteffektivitet, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

I en skrivelse som är daterad 30 november 2020 har Sveriges åkeriföretag lämnat en diger lista på synpunkter till Infrastukturdepartementet.

SÅ anser att förslaget behöver väsentliga förändringar för att bättre bidra till samhällets arbete med att effektivisera godstransporter på väg och samtidigt uppnå fossilfri konkurrenskraft för svensk åkerinäring.

En kommentar

  1. När det började pratas om bk4 så var ett av själen att vi skulle högre totalvikt och bättre lastförmåga. 9 axlar och även en lägre axellast som skulle vara bättre för våra vägar. Sen är det ju alltid de som letar kryphål i de nya bestämmelserna och helt plötsligt börjar bygga bilar och axelkonfigurationer som det inte var tänkt. Dessa olika förtag och individer kanske ska fundera över vad de håller på med. Kanske ska man acceptera ett nytt förslag och anpassa sig till det och inte börja försöka skaffa sig fördelar som sent om sider kommer att täppas till med all rätt. Har man följt utredningarna om bk4 så har det hela tiden talats om att höja totalvikten utan på bekostnad av vägslitaget. Sen får SÅ och alla som byggt fordon som blir regelvidriga tycka vad dom vill. Gör om och gör rätt.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*