annons
Hem » Notiser » SÅ kritiskt till begränsat vägnät för 74 ton

SÅ kritiskt till begränsat vägnät för 74 ton

I tisdags presenterade Trafikverket de vägar som är aktuella för att tillåta tyngre lastbilar med hög klimatnytta. Sveriges Åkeriföretag är positiva till införande av 74 ton men hoppas på ett större utpekat vägnät.
Rapporten visar att ungefär 8 procent av Sveriges vägnät är aktuellt för ekipage med en total bruttovikt på 74 ton. De korta och geografiskt spridda vägnäten gör att BK4 i realiteten saknar effekt för åkerinäringen och skapar därmed ingen klimatnytta heller enligt SÅ som menar att begränsningarna är mer politiska än tekniska.

– Vilket åkeri investerar i fordonskombinationer som bara går att köra på en pytteliten del av vägnätet i regionen de verkar i? Det lilla vägnät som är utpekat är en droppe i havet. Att tro att omlastning till järnväg kommer ske när vägnätet som tillåter tyngre tar slut, är naivt och speglar varken vad som är önskvärt eller möjligt. Ett logistikflöde handlar inte om så många delsträckor som möjligt, utan om att effektivisera inom varje enskilt trafikslag, säger Ulric Långberg, branschchef Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

I regeringsuppdraget till Trafikverket anges att vägar som kan bli aktuella bara är de där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. Det är en politisk begränsning, som inte handlar om vilka åtgärder som får störst samhällsnytta, utan om en oro för att lastbilar skulle få en större konkurrensfördel gentemot de andra trafikslagen när de blir mer effektiva anser SÅ.

– Det föreligger inte någon konkurrenssituation mellan de olika trafikslagen. Alla trafikslag behövs, och våra medlemmar är järnvägens största kunder och vice versa. De som arbetar med transporter arbetar ständigt med effektivisering, och det är vad högkapacitetsfordon innebär – ett mer effektivt transportsystem, säger Långberg.
Enligt pressmeddelandet tolkar Trafikverket direktivet strikt och har utifrån det identifierat några korta och osammanhängande vägsträckor på olika ställen i landet som passar in i beskrivningen

 

Se karta över vägnätet här

Läs hela utredningen här

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*