annons
Hem » Artiklar » Så ska E6 genom Skåne bli effektivare

Så ska E6 genom Skåne bli effektivare

Ökad polisnärvaro, variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning och ett extra körfält i vardera riktningen mellan Alnarp och Lomma. Det är några av förslagen som kommit fram genom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för att effektivisera trafiken på E6 genom Skåne.

I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder nationellt och internationellt. Den är viktig för pendlarna, men också för näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och omfattande godstrafik från Trelleborgs hamn.

I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie redovisas åtgärder, både på kort och lång sikt, för hur den högt belastade vägsträckan ska fungera bättre.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problemen kring E6:an genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

Studien visar att trafiksäkerheten är god med statistiskt färre antal döda och svårt skadade än man kan förvänta sig utifrån vägtyp, trafikmängd och hastighet. Dock närmar sig E6 kritiska kapacitetsgränser under enskilda timmar på vissa punkter och delsträckor. Känsligheten för störningar på E6, speciellt sträckan Vellinge–Helsingborg, är också stor.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie belyser åtgärder för att minska störningar och stopp och öka förutsägbarheten för restiderna.

Förslag på åtgärder är:

* Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.

* Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.

* Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100 kilometer i timmen på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.

* Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.

* Öka myndighetssamverkan både mellan olika externa myndigheter men även internt inom Trafikverket för att koordinera åtgärder så att störningar minimeras.

* Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*