annons
Hem » Artiklar » SÅ välkomnar förslag om 74-ton

SÅ välkomnar förslag om 74-ton

Nyligen presenterade regeringen ett förslag om att införa 74-tonsfordon. Det ska ingå som en del i ett större paket av åtgärder som planeras. Det framgår inte när beslutet tas i riksdagen, men ska träda i kraft i mars år 2017. Enligt ett pressmeddelande från Sveriges Åkeriföretag tycks förslaget fokusera på stråk som saknar järnväg idag.  Enligt SÅ är en generellt ökad tillåten bruttovikt på 74 ton för godstransport på väg en del av lösningen för att möta samhällets behov och förenklar effektiva transporter samtidigt som de minskar negativ påverkan inom miljö, infrastruktur och trafiksäkerhet.

– Regeringen flaggar för att 74-tonsfordon kommer att bli tillåtna, vilket är välkommet. Men frågan är inte löst där, det finns en rad frågetecken som måste rätas ut på vägen. Det rör bland annat eventuella fördyringar i form av kilometerskatt men också om det är kraftiga begränsningar var hur dessa fordon kan köras? säger Ulric Långberg, branschchef, Sveriges Åkeriföretag.

Åkerinäringen är delad menar Långberg.

– Många kan se fördelar men det finns också faktorer med i bilden som innebär tunga investeringar. Då är frågan, har regeringen riggat ett utpekat vägnät, BK 4, som räcker hela vägen från start till mål för dessa fordon? Annars är nyttan tveksam.

– I december kommer vägslitageskatteutredningen, kilometerskatt om man så vill, frågan är då om tyngre fordon är villkorat av ett införande av en sådan skatt eller om det planeras oberoende av varandra?

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*