annons
Hem » Artiklar » Sänkta hastigheter på E4 och E18

Sänkta hastigheter på E4 och E18

Halterna av skadliga partiklar i luften är för höga på vissa vägsträckor av E4 och E18 i Stockholms län. Därför sänker Trafikverket hastigheten på dessa sträckor från den 1 november 2014.

Hastighetssänkningarna görs för att minska halterna, men också för att få en bättre rytm i trafiken och skapa längre vägsträckor med samma hastighet. I Täby, Danderyd och Sollentuna får några sträckor sänkt hastighet under vintern pga att många använder dubbdäck. Dubbdäcken anges som en av de viktigaste orsakerna till de höga partikelhalterna. Under sommaren höjs hastigheten.
    
    Partiklar i luften är ett problem i många tätorter. De sägs uppstår när dubbdäcken under vintern nöter mot asfalt och river loss dem ur beläggningen. Den hastighet som bilister kör i, påverkar slitaget, mängden partiklar och hur mycket de virvlar upp.
    
    Halterna mäts regelbundet, och överskrider på vissa ställen de gränsvärden som finns i EU-direktiv och svenska miljökvalitetsnormer. Undersökningar visar att dubbdäck, bilars hastighet och den mängd trafik som går på en väg, är faktorer som påverkar halterna av partiklar. Dessa kartläggningar visar också att det inte räcker med enskilda åtgärder för att klara gränsvärdena, utan flera parter behöver samarbeta med flera parallella åtgärder.
    
    Trafikverket arbetar för att få ner halterna av partiklar genom att binda damm på vägarna och anpassa hastigheterna.
    
    Här sänks hastigheterna
    
    Trafikverket sänker hastigheterna på E4 mellan trafikplats Glädjen i Upplands Väsby och Järva krog i Solna. Söder om Stockholm sänks hastigheter mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Västberga.
    
    På E18 sänks hastigheterna mellan trafikplats Stäket och trafikplats Jakobsberg väster om Stockholm. De sänks även i nordost mellan Kapellskär och trafikplats Norrtälje samt trafikplats Arninge i Täby och Trafikplats Inverness i Danderyd. På två avsnitt längs E18 höjs också hastigheterna för att rytmen i trafiken ska bli jämn.
    
    I Täby och Danderyd och i Sollentuna finns tre sträckor som är särskilt hårt belastade. De får 70 km respektive 80 km i timmen under vintern mellan den 1 oktober och den 15 april. Under sommarhalvåret höjs hastigheten till 80 km/tim i Täby och Danderyd och till 100 km/tim i Sollentuna.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*