annons
Hem » Notiser » Satsning på brounderhåll i trafikverkets planer för 2017-2020

Satsning på brounderhåll i trafikverkets planer för 2017-2020

Trafikverket tar årligen fram en underhållsplan. Underhållsplan för 2017-2020 utgår från den befintliga nationella transportplanen för 2014-25 och dess prioriteringar. Från 2019 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna.

De enskilt största underhållsåtgärderna på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bro över Kalix älv, reparation av motorvägsbron Nordre älv vid Kungälv och reparation av Ölandsbron.

Vägarnas funktion kan försämras på sikt

För väganläggningen medför de planerade åtgärderna ingen förändring i funktion under perioden 2017–2020. Samtidigt som vägunderhållet får ökade finansiella ramar har trafiken ökat på vägarna och nya anläggningar har tillkommit i vägsystemet. På lång sikt resulterar detta i att väganläggningens funktion inte kommer att kunna bibehållas till lägsta totala kostnad. En mängd åtgärder som ur ett livscykelkostnadsperspektiv borde genomföras under perioden 2017 till 2020 ryms inte i underhållsplanen.

− Om det ökade underhållsbehovet inte åtgärdas i framtiden kommer vägsystemets funktion att försämras, säger Ulrika Honauer, avdelningschef vägunderhåll.

Ekonomiska ramar

2017–2018 disponerar Trafikverket 15 miljarder kronor årligen till underhåll, vilket motsvarar 2016 års nivå. Av 15 miljarder kronor fördelas åtta miljarder till underhåll av vägar och sju miljarder till järnvägar. På järnvägssidan ökar ramarna med 1,8 miljarder kronor under 2019, och ytterligare 0,7 miljarder kronor under 2020. På vägsidan ökar ramarna under 2019 med omkring en miljard kronor, för att under 2020 ligga kvar på ungefär samma nivå. I år presenteras underhållsplanen i rapportform.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*