annons
Hem » Artiklar » Scania ändrar i organisationen

Scania ändrar i organisationen

Med ett högt tempo i teknikskiften och förändrade affärsmodeller vid horisonten anpassar Scania nu både den industriella, kommersiella och affärsutvecklande organisationen för att stå än bättre rustat för framtiden.

Förändringen består enligt ett pressmeddelande av en sammanslagning av Forskning och Utveckling, Produktion och Logistik samt Inköp till en stark industriell organisation – Industrial Operations. Sammanslagningen möjliggör ytterligare produktivitets- och flödesfokus och en högre beredskap för att möta en föränderlig omvärld.

Vidare slås dagens marknadsbolag för försäljning och service ihop med bolagets kundfinansieringsverksamhet för att möta en högre grad av integration i framtida kundlösningar. Den nya organisationen heter Commercial Operations.

En ny ledningsenhet har också etablerats; Mobility Solutions. Det är en sammanslagning av Autonomous Solutions och det helägda dotterbolaget LOTS Group. Båda är verksamheter som redan nu arbetar med en mer tjänstebaserad affärsmodell samt delvis andra kunder än de traditionella köparna av tunga fordon och tjänster.

Från och med den 7 maj 2021 träder den nya organisationen i kraft i sin helhet.

– Vi tar ett rejält steg i transformationsresan för att anpassa Scania för framtiden och för att fortsätta att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. Vi har gjort banbrytande förändringar tidigare avseende exempelvis modularisering och flödesoptimering och nu är det dags för ytterligare ett sådant steg. Vi kommer att fokusera än mer på flexibilitet och snabbhet, men vi för också in ett värdeströmsbaserat flödestänk och ett ännu större fokus på affärsutveckling, säger Scanias VD och koncernchef Christian Levin.

– Vi fortsätter vår täta dialog med ledningen för att säkra våra medlemmars intressen och välkomnar att berörda medarbetare nu involveras i framtagandet av nya arbetssätt, säger Lisa Lorentzon (Akademikerföreningen), Mari Carlquist (Unionen), Michael Lyngsie (IF Metall) och Mikael Svalefors (Ledarna).

I samband med omorganisationen sker också förändringar i den verkställande ledningen:

  • Anders Williamsson blir chef för Scanias industriella verksamhet – Industrial Operations. Williamsson är idag inköpschef på Scania.
  • Mats Gunnarsson blir chef för Scanias kommersiella verksamhet, Commercial Operations. Gunnarssons tidigare roll var regiondirektör för Amerika.
  • Martin Lewerth blir chef för den nya avdelningen Mobility Solutions. Lewerth tillträdde tjänsten redan 1 april, 2021 och var tidigare chef för LOTS Group.

Samtliga nya roller har också titeln Executive Vice President.

I Scanias verkställande ledning med titeln Executive Vice President ingår även fortsatt:

  • Alexander Vlaskamp, Försäljningsdirektör
  • Helle Bay, Personaldirektör. HR-enheten byter också namn till People & Culture.
  • Johan Haeggman, Finansdirektör.

– Med olika bakgrund och med ett värdegrundat ledarskap kommer detta team och vår nya struktur att möjliggöra för den stora Scaniafamiljen att fortsätta ha fullt fokus på att vara en stark partner till våra kunder, säger Christian Levin.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*