annons
Hem » Artiklar » Scania presenterar bra resultat för 2019

Scania presenterar bra resultat för 2019

Scanias nettoomsättning för de nio första månaderna 2019 uppgick till 113,8 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2019

  • Under en timme i september stoppades arbetet på Scanias anläggningar globalt i syfte lära 52 000 anställda mer om klimatförändringar och diskutera företagets hållbarhetsarbete
  • Rörelseresultatet steg med 37 procent och uppgick till MSEK 13 889 (10 153)
  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till MSEK 113 815 (98 674)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 7 531 (-78 ) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

“Scanias nettoomsättning för de nio första månaderna 2019 uppgick till 113,8 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Resultatet för de nio första månaderna 2019 steg till MSEK 13 889 vilket gav en rörelsemarginal på 12,2 procent. Högre fordons- och servicevolymer bidrog positivt, likaså valutaeffekter och en gynnsam marknadsmix. Arbetet med att fasa ut kostnader som varit hänförliga till produktionen av dubbla lastbilsprogram har gett resultat. Bolaget går starkt och kostnadsläget i produktion som var hänförligt till produktionen av dubbla lastbilsprogram har stadigt förbättrats för varje kvartal. De åtgärder som satts in för att långsiktigt sänka det förhöjda kostnadsläget relaterat till nya lastbilsgenerationen fortgår.

Efterfrågeläget är nu svagare än tidigare och orderingången för lastbilar sjönk med 8 procent under de nio första månaderna 2019, jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på lastbilar i Europa har mattats av då det råder en osäkerhet hos våra kunder kring marknadsutvecklingen. I Latinamerika fortsätter återhämtningen men i en långsam takt. Osäkerheten relaterad till global handel fortsätter att påverka orderingången i Asien och Eurasien negativt. Efterfrågan på bussar har under de nio första månaderna 2019 varit något lägre än motsvarande period föregående år. Likaså för affärsområdet Engines är efterfrågan på en lägre nivå främst hänförligt till en minskad orderingång i Asien. Scanias globala produktionssystem anpassas löpande till efterfrågeläget, vilket innebär att vi successivt måste anpassa bemanningen. Vi ser även över de konsulttjänster som tillsatts för en rad projekt.

Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga 21,5 miljarder SEK, en ökning med 10 procent. Financial Services redovisade ett rörelseresultat på 1 108 miljoner kronor.

Vid den brasilianska fordonsmässan FENATRAN i oktober tilldelades Scania den prestigefyllda utmärkelsen Truck of the Year för den nya lastbilsgenerationen.

På Busworld i oktober premiärvisades nya Scania Citywide – vår första serieproducerade helelektriska buss för stadskörning och den första modellen i vår nya bussgeneration. Elektrifierade bussar och lastbilar kommer att spela en avgörande roll för att uppnå ett fossilfritt transportsystem i det långa perspektivet. Om vi ska ha en chans att uppnå Parisavtalets överenskommelse krävs dock lösningar med förnybara bränslen för att överbrygga perioden fram till brytpunkten för ett fullt elektrifierat transportsystem. Scania har sedan länge satsat på att kunna erbjuda en bred palett av transport- och kollektivtrafiklösningar där fordonen drivs på förnybara bränslen.”

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*