annons
Hem » Artiklar » Scania rapporterar rekordförsäljning

Scania rapporterar rekordförsäljning

Det rullar på för Scania som noterar hög omsättning, högt resultat och en rörelsemarginal på 12,2 procent i delårsrapporten för första halvåret 2019.

Så här kommenterar VD Henrik Henriksson:

“Scania ökade sin nettoomsättning till rekordhöga 77,3 miljarder kronor under de första sex månaderna 2019, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Resultatet uppgick till en ny högstanivå på MSEK 9 444 vilket gav en rörelsemarginal på 12,2 procent. Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter och en mer gynnsam marknadsmix bidrog positivt till resultatet. Likaså har utfasningen av dubbla produktprogram förbättrat kostnadsläget i produktion, även om en del förhöjda kostnader relaterade till nya lastbilsgenerationen och hanteringen av eftersläpande kundleveranser från tidigare störningar i flödet kvarstår.

Åtgärderna som har satts in för att normalisera det förhöjda kostnadsläget fortgår och det globala produktionssystemet anpassas till ett mer normalt läge.

Efterfrågan på lastbilar i Europa är fortsatt god. I Latinamerika speglas efterfrågetrenden av Brasiliens fortsatta återhämtning. Efterfrågan i Eurasien har påverkats negativt av en avmattning i Ryssland. I Asien har orderingången sjunkit i jämförelse med föregående år i främst Mellanöstern. Efterfrågan på bussar har dämpats något på grund av en minskad orderingång i Mellanöstern. För affärsområdet Engines sjönk efterfrågan något i jämförelse med föregående år.

Kundernas fordonsflottor är fortsatt högt nyttjande och serviceintäkterna uppgick till rekordhöga 14,3 miljarder SEK under det första halvåret 2019, en ökning med 9 procent. Financial Services bibehöll trenden med ökad lönsamhet och redovisade ett rörelseresultat på 737 miljoner kronor.

Med drygt 19,4 procent av Europamarknaden toppar Scania registreringsstatistiken för lastbilar över 16 ton under årets första halva. Framgången kan i huvudsak förklaras av det goda mottagandet av Scanias nya lastbilsgeneration. Scania levererar en tydlig kundnytta och under året vann Scanias R 450 den prestigefyllda utmärkelsen Green Truck Award 2019 som det mest bränsleeffektiva och hållbara kommersiella fordonet i klassen. Därmed har Scania vunnit utmärkelsen tre år i rad.“

 

Sammanfattning av de sex första månaderna 2019

  • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till MSEK 9 444 (6 950)
  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till MSEK 77 271 (66 228)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 3 638 (-1 100) för Fordon och Tjänster

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*