annons
Hem » Artiklar » Scanias klimatmål

Scanias klimatmål

Klimatet är i högsta grad aktuellt med ny forskningsrapport från FN:s klimatforskare, Greta Thunberg i USA och Donald Trump som tvekande möter henne i sitt Twitter-flöde. Transportnäringen får ofta skulden för hotet mot vårt klimat men inom näringen tas det aktiva steg för att minska klimatpåverkan. Vi har letat upp några exempel och fortsätter med Scania som berättar att de svarar upp mot FN:s uppmaning till världsindustrin att öka insatserna och bli modigare när det gäller att bekämpa klimatförändringen. I detta ingår att sätta upp vetenskapligt baserade mål, så kallade Science Based Targets, för att minska utsläppen av växthusgaser in den takt och omfattning som vetenskapen anger.

– Industrin spelar en viktig roll när det gäller att begränsa den globala uppvärmningen och bygga framtidens ekonomi med noll nettoutsläpp av koldioxid. Beslutet att svara upp mot och underteckna FN:s uppmaning förstärker det arbete vi redan har förbundit oss att utföra, nämligen att driva skiftet mot en hållbar transportsektor, säger Scanias VD och koncernchef Henrik Henriksson.

Inför FN:s klimattoppmöte som hålls i New York 23 september har företagsledare över hela världen uppmanats att sätta upp ambitiösa mål för sina företag med syftet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån.

Scania har arbetat målmedvetet under de senaste åren med att begränsa utsläppen från sin egen verksamhet och sina egna transporter, och har åtagit sig att uppfylla ett antal mål, bland annat att minska koldioxidutsläppen från egna landtransporter1och den egna verksamheten2med hälften till 2025, samt att använda 100 procent fossilfri elektricitet senast 20203.

Huvuddelen av koldioxidutsläppen sker dock när Scanias produkter används. Även inom detta område har Scania i decennier arbetat med att minimera utsläppen från sina produkter genom åtgärder som ökar bränsleeffektiviteten. Sedan mer än 25 år erbjuder Scania ett brett utbud av produkter som använder alternativ till fossila drivmedel. Delar av det som Scania nu förbinder sig till är att ta ännu ett stort steg framåt och att inkludera utsläppen som uppstår när Scanias produkter används i sitt koldioxidmål.

Vid FN:s klimattoppmöte är Scania ett av det bolag som fått i uppdrag att belysa industrins betydelse när det gäller övergången till ett hållbart samhälle. Henrik Henriksson deltar både i toppmötet och i ett antal aktiviteter på hög nivå i New York med fokus på att bekämpa klimatförändringen.

– I kampen mot klimatförändringen har Scania redan tagit många stora steg. Vi behöver dock fortsätta detta arbete och vi måste se till att fler följer efter. Vi behöver arbeta tillsammans med andra som delar våra ambitioner när det gäller klimatfrågor och hållbarhet. Detta kommer jag att tala om vid FN:s klimattoppmöte, sa Henrik Henriksson inför mötet.

För att markera sitt engagemang i klimatfrågan arrangerade Scania en klimatdag 20:e september där 52 000 anställda i 100 länder stoppade arbete i en timme för att lära sig mer om klimatvetenskap och hållbarhet, och för att diskutera hur det egna teamet kan bidra i sin dagliga verksamhet.

[1] För att minska CO2 utsläppen från landtransporter med 50 procent per transport, med 2016 som basnivå

[2] För att minska CO2utsläppen i sina verksamheter med 50 procent fram till 2025, med 2015 som basnivå

[3] Där nödvändiga förutsättningar är på plats

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*