annons
Hem » Artiklar » Skånemejerier skriver på Transportinitiativet

Skånemejerier skriver på Transportinitiativet

Skånemejerier har skrivit på Transportinitiativet 2025, ett frivilligt åtagande inom branschorganisationen DLF för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Målet med Transportinitiativet är 100% fossilfria transporter 2025, meddelas i ett nyhetsbrev.

Genom att skriva på Transportinitiativet 2025 åtar Skånemejerier sig att verka för att nå målet. De blir även automatiskt anslutna till Fossilfritt Sveriges Transportutmaning som startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– För oss är det självklart att stödja detta såväl för egna som köpta transporter då Sverige behöver ställa om till fossilfria vägtransporter för att klara klimatmålen. Idag är 69% av våra direktfakturerade transporter fossilfria och vi fortsätter nu med mer konkreta handlingsplaner för att minska vårt koldioxidavtryck. Detta är ett viktigt ställningstagande och framöver kommer vi att göra en årlig rapportering till DLF för att se hur stor andel av vägtransporterna som är fossilfria, säger Olov Nordgren, Supply Chain Direktör på Skånemejerier.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan att verka för klimatet i alla samhällssektorer och verkar för att påskynda omställningen, inte bara för att det är möjligt men även för att det är ekonomiskt lönsamt. Skånemejerier har sedan tidigare arbetat för att förbättra sin hållbarhet genom att minska logistikostnaderna och miljöpåverkan genom förkortade logistikflöden och när en del av leverantörerna bytte till HVO (hydraulic vegetable oil) i lastbilarna förbättrades klimatavtrycket ytterligare.

Skånemejeriers transportmål har varit att uppnå en reduktion av CO₂ med 70 procent jämfört med 2010 till 2025. Detta mål uppnåddes redan 2018 och i dagsläget har man reducerat CO₂ från sina transporter med 74 procent jämfört med 2010. Fordon med fossilfria drivmedel prioriteras och fordon ska framföras på ett sätt som åstadkommer en effektiv drivmedelsanvändning. Under 2018 har flera av Skånemejeriers transportörer gått över till HVO och det finns en tankstation på Malmö-mejeriet som man rekommenderar transportörerna att använda.

Till 2025 satsar Skånemejerier på en fossilfri fordonsflotta och kommer bibehålla ett tätt samarbete med leverantörerna för att säkra tillgången av HVO.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*