annons
Hem » Notiser » Skånepolisen drog in 3,2 miljoner från utländska åkare

Skånepolisen drog in 3,2 miljoner från utländska åkare

– Här i nordvästra Skåne ser vi till att åkerierna betalar på plats innan de får köra vidare. Om inte, så klampar vi lastbilarna efter samråd med Transportstyrelsen tills vi får betalt. Många gånger betalar de som beställt transporten för att den skall kunna rulla vidare, men med ny dragbil om det är ett olaga cabotage, säger gruppchef Joakim Hugosson på Trafikpolisen och fortsätter:
– Antingen får vi pengarna i kontanter, banköverföringar eller via kortbetalning. I flera fall blir vi tvungna att sätta en klamp på ena hjulet när de inte betalar, för att förhindra att de kör vidare. Ofta är de i extrem tidsbrist på grund av att mottagaren trycker på och undrar var godset tagit vägen, så betalningen brukar komma ganska omgående.Under 2017 drog Trafikavdelningen vid Polisen nordvästra Skåne in hela
3 200 000 SEK i böter och sanktionsavgifter från de utländska åkerierna som kör i Sverige, berättar Polisen nordvästra Skåne på sin facebooksida. Det rörde sig i huvudsak om brott mot kör och vilotidsreglerna, överlastavgifter och olaga cabotage, vilket innebär att utländska åkare använt sina lastbilar för olaglig åkeriverksamhet i Sverige.

Trots att Polisens Trafikavdelning i nordvästra Skåne är en liten enhet så ligger antalet inbringande böter, sanktionsavgifter och överlastavgifter mycket högt jämfört med resten av landet.
– Ja, vi tycker att det är viktigt och rättvist att markera mot de åkerier som inte sköter sig. Olaga cabotage, brott mot kör och vilotidsreglerna och överlast snedvrider ju hela åkerinäringen och underminerar konkurrens på lika villkor. Tyvärr är det nog många seriösa företag som inte känner till att deras gods kommer med transporter som inte följer gällande lagstiftning, säger Joakim Hugosson på polisens facebooksida.

Enligt lagstiftningen får Polisen kvarhålla ett ekipage i högst 24 timmar med klampningsutrustning. Det går inte heller att haka av exempelvis en trailer för vidare transport eftersom den klampade lastbilen ses som en helhet, och detta gäller vid olaga cabotage.
– Jag hade gärna sett en lagändring som gör att vi kan behålla lastbilarna klampade tills betalningen skett oavsett vilken tid som förflutit, säger Joakim Hugosson.

Trafikpolisen lovar att fortsätta att beivra all form av olaglig cabotage, brott mot kör och vilotidsreglerna och överlast på de nordvästskånska vägnätet.

– Dygnet runt, alla dagar i veckan, avslutas facebookinlägget.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*