annons
Hem » Notiser » Skärpt beställaransvar klubbat i riksdagen

Skärpt beställaransvar klubbat i riksdagen

Igår klubbade riksdagen igenom regeringens och Trafikutskottets förlag om skärpt beställaransvar.

Förslaget innebär att beställaren av en transport får kontrollansvar.

Förslagets lydnad i korta drag:

”Beställare som sluter avtal med en trafikutövare har också ansvaret att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Om en transport skett utan rätt tillstånd kan alla som har beställt den aktuella transporten hållas ansvariga, det vill säga samtliga beställare i en avtalskedja”.

Även reglerna för klampning skärps. Tiden som klampning får pågå utökas från 24 timmar till 36 timmar.

Samtliga partier röstade för förslaget förutom Moderaterna. Bland Kristdemokraterna valde en ledamot att rösta emot förslaget.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*