annons
Hem » Artiklar » Skatestraumtunneln fortfarande stängd
Norska Vegdirektoratet går ut med råd om hur man ska bete sig om olyckan är framme i en tunnel. Bilden är tagen vid någon norsk tunnel.

Skatestraumtunneln fortfarande stängd

Rökdykare har varit nere i Skatestraumtunneln, där tankbilsolyckan inträffade för en vecka sedan. Förödelsen är som väntat stor och släpvagnen är helt sönderbränd. Oron för att tunneln ska kollapsa har dock lagt sig något.

– Hur stora skadorna är vet vi inte förrän vårt fackfolk har undersökt tunneln, säger Margot Aase Åsebø som är något norrmännen kallar fungerande avdelningsdirektör för Vegvesen i Sogn och Fjordane. Det finns ändå ingen anledning att tro att tunneln ska kollapsa. På den platsen där tankvagnen brann är det 40 meter fjäll över tunneln.

De bilder som rökdykarna tagit inne i tunneln visar på svartbrända väggar, hängande kablar och stor förödelse som måste röjas, samtidigt som betongen i tunneltaket måste kontrolleras och säkras eller bytas.

Margot Aase Åsebø vill inte säga något om hur länge tunneln kommer att vara stängd innan vårt fackfolk har varit nere och gjort noggranna undersökningar.

Statistiken visar att det under 2014 gått i genomsnitt 407 bilar genom tunneln per dygn. Den visar också på en omfattande inspektion av tunneln.

  • Tunnelinspeksjon – 07.05.2014
  • Branntilsyn – øving – 06.05.2014
  • Termografikontroll – 29.05.2013
  • Branntilsyn – Øving – 24.07.2012
  • Tunnelinspeksjon – 10.06.2011
  • Termografikontroll – 04.12.2008
  • Brannøving med fleire av blålysetatane – 04.06.2008

Statistiken visar också att tunnlarna i Norge inte är överrepresenterade i olycksstatistiken.

– Alla erfarenheter visar att det är lägre olycksfrekvens i tunnlar än på öppen väg, säger Bettina Sandvin, fungerande direktör för väg- och transportavdelningen i Vegdirektoratet. Samtidigt kan en olycka i en tunnel få större konsekvenser än om den händer på öppen väg.

Hon skickar med några råd om olyckan ändå är framme:

Viktigast att larma om olyckan, varna andra och ta sig ut så fort som möjligt.

Kör aldrig in i en tunnel som stängts med bom eller rödljus

Tunnelns larmtelefoner ger dig direktkontakt med Vägverkets personal som omedelbart ser var du befinner dig i tunneln och vilken tunnel du är i.

Använder du brandsläckarna i tunneln går automatiskt larmet och tunneln stängs.

 

 

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*