annons
Hem » Notiser » Skolverket backar i sin kritik av Sigtuna kommuns yrkesförarutbildning
- Det är självklart glädjande att vi fick rätt och att Skolverket avstår från att återkräva statsbidrag, men väldigt tråkigt att de felaktigt signalerade om stora brister på vår yrkesförarutbildning, säger Mikael Brant-Lundin, förvaltningschef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sigtuna kommun. Foto: Kari Kohvakka

Skolverket backar i sin kritik av Sigtuna kommuns yrkesförarutbildning

Enligt en granskning av Skolverket levde inte Sigtuna kommuns yrkesförarutbildning upp till de villkor som krävs för att få statsbidrag, och kommunen blev återbetalningsskyldig. Sigtuna kommun begärde att Skolverket skulle ompröva beslutet – och har nu fått upprättelse, berättar kommunen i ett pressmeddelande.

Sigtuna kommun erbjuder en yrkesförarutbildning inom Komvux. I utbildningen, som är helt finansierad av statsbidrag, ingår även arbetsplatsförlagt lärande.

I oktober 2019 gick Skolverket ut med ett pressmeddelande kring en granskning de gjort av yrkesförarutbildningarna i landet och konstaterade att många elever inte fått den praktik de borde. Skolverket yrkade därför på totalt drygt 15 miljoner kronor i återkrav av bidragspengar.
Av de 240 kommuner som omfattades av återkravet var Sigtuna kommun en.

– I november begärde vi att Skolverket skulle ompröva beslutet och nu har de återkommit med ett nytt beslut där de backar helt. Det är självklart glädjande att vi fick rätt och att Skolverket avstår från att återkräva statsbidrag, men väldigt tråkigt att de felaktigt signalerade om stora brister på vår yrkesförarutbildning, säger Mikael Brant-Lundin, förvaltningschef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Yrkesförarutbildningen bedrivs av Yrkesplugget (tidigare Grönlunds) i Kolsta.
Eleverna får bland annat lära sig att köra lastbil eller lastbil med tungt släp samt att köra truck och lasta och lossa olika typer av gods. De får också grundläggande kunskaper om teknik som finns i olika fordon och dess motorer, om lagar och förordningar som gäller för transport av gods samt om arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom ingår arbetsplatsförlagt lärande.

Villkoret för att få statsbidrag för yrkesförarutbildningen är att 15 procent av utbildningen ska bestå av just arbetsplatsförlagt lärande.

År 2018 gick 33 elever från Sigtuna kommun yrkesförarutbildningen. Fyra av dem ingick i Skolverkets granskning och ansågs då ha fått mindre än den garanterade delen praktik.

– Vi skickade in studieintyg som visade att eleverna läst i en studietakt så att deras arbetsplatsförlagda lärande visst utgjorde minst 15 procent av utbildningen. Yrkesförarutbildningen lastbil med tungt släp pågår i cirka 30 veckor, men utbildningens längd kan variera något, berättar Mikael Brant-Lundin.

Samtliga elever som besvarat Sigtuna kommuns enkät efter slutförd utbildning har uppgett att de fått arbete.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*