annons
Hem » Notiser » Snabbare takt mot 74 ton

Snabbare takt mot 74 ton

Från och med den 1 juni 2015 kommer viktgränsen för lastbilar att höjas till 64 ton. Trafikutskottet anser dock att det är viktigt att viktgränsen för lastbilar höjs ytterligare. Detta för att främja ett effektivt transportsystem som kan möta industrins och företagens behov. Utskottet har efter motioner från Allianspartierna beslutat ge regeringen uppdraget att snabbt utarbeta regler så att en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet.

I förslaget om tillkännagivande ingår också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter.

Förslaget grundar sig i motioner som lagts av M, C, FP och KD och det stöds av dessa partier plus SD.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är positiva till förslaget, men har lämnat in en reservation. Partierna är inte överens med utskottsmajoriteten om på vilka vägar tyngre lastbilar ska tillåtas.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*