annons
Hem » Notiser » Stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling mål för nya transportplanen

Stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling mål för nya transportplanen

Arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018–2029 inleddes år 2015. Då fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering. Detta var underlag för den proposition (2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling) som regeringen presenterade i oktober 2016.

I slutet av mars 2017 gav regeringen Trafikverket ett direktiv för åtgärdsplaneringen. Det innebär att Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny nationell transportplan för åren 2018-2029.Det görs i samarbete med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer. Regeringen fastställer den nationella planen.

Förslaget på ny nationell transportplan ska lämnas till regeringen senast den 31 augusti och först då står det klart vilka detaljer planförslaget innehåller. Senast den 31 januari 2018 redovisas sedan samlade effektbedömningar på förslag till nationell plan samt länsplanerna.

Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*