annons
Hem » Artiklar » Steg ett är klart, vägpaketet har malts igenom EU’s kvarnar. 

Steg ett är klart, vägpaketet har malts igenom EU’s kvarnar. 

Vart det tar vägen och hur det fungerar, är nu upp till unionens stater. 

Hur det kommer efterföljdas, är i stort hur man ser till att det efterlevs. För att kunna ha en bra kontroll som gagnar åkerinäringen, är nu upp till dom olika ländernas politiker. 

Politiker som har ett ansvar att tillse att lagar och regler följs, med det så kan vi nog säga att en bättre kontrollmyndighet behövs. 

Kontrollen blir aldrig bättre än vad som myndigheten ges möjlighet till, får inte trafikpolisen och övriga instanser kopplade till den kontroll som behövs. 

Då spelar heller inte vägpaketet nån roll, regler och lagar som Ingen har koll på är verkningslösa. 

HSS och andra vill se en polis enhet som har tungtrafik som sin uppgift, en enhet med poliser trafikinspektörer och pålästa och kunniga åklagare. 

Alltför ofta läser vi om hur mål gällande tungtrafik, blir avvisade feltolkade eller på annat sätt bara fel när inte kunskapen kring frågan verkar dålig. 

Så till infrastrukturminister Tomas Eneroth övriga Regeringen och riksdagen så är det bara att säga, nu har vi reglerna på pränt. 

Ni och vi vet vad som kommer gälla, vissa om 18 månader andra betydligt snabbare. 

Nu finns inga undanflykter eller tid att vänta, det är dags att arbeta med reglernas efterlevnad. Tid för några långa undersökningar finns inte, NI har redan haft tid att hitta lösningar. Nu är det dags att visa på resultatet, och ta dom bästa idéerna till kontroll och arbeta ihop dom. 

HSS och övriga inom åkeribranschen väntar på er, vi vill se vad ni åstadkommit innan dom 18 månaderna är över. 

Här stannar Sverige

Kenneth Jaktlund

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*