annons
Hem » Artiklar » Stockholms åkerier hårt drabbade av restriktionerna
Arkivbild. Foto: Ralph Andersson

Stockholms åkerier hårt drabbade av restriktionerna

Det är i Stockholmsområdet de största konsekvenserna av pandemin visar sig enligt Sveriges Åkeriföretags undersökning. Nästan 48 procent av åkerierna har nu mindre att göra än normalt. Risken är större för en mängd uppsägningar i Stockholm än i övriga landet.

Sedan starten av pandemin och de restriktioner som följde har Sveriges Åkeriföretag följt hur medlemsföretagen drabbas av restriktioner och pandemins effekter genom regelbundna enkäter. De visar att många har drabbats, speciellt vissa segment inom åkerinäringen som transporter knutna till restaurang, event och upplevelseindustrin. 

Nu visar trenden att läget i Stockholm är på väg att snabbt bli sämre. Här har restriktionerna slagit hårt mot åkeribranschen.

 

– Våra medlemsföretag är ett tåligt släkte som tagit sitt ansvar som samhällsviktig funktion under hela pandemin på samma sätt som vården, men nu ser vi en del varningssignaler på att kraften börjar ta slut, speciellt i Stockholm, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

I undersökningen svarade 12 procent av medlemsföretagen i Stockholm att de kommer behöva säga upp personal på grund av pandemin, mot i genomsnitt fem procent i övriga landet.
Det är också en större andel företag som har personal som antingen är sjukskrivna eller befinner sig i karantän nu jämfört med i februari, cirka 18 procent jämfört med 15 procent.

Arbetsbelastningen i branschen är dock i princip oförändrad. Sett över hela landet är det nästan 74 procent som uppger att läget är oförändrat mot tidigare undersökningar. Knappt 70 procent i februari 2021 och 66 procent i slutet av december 2020. Det är en stabilisering över tid.

Det finns även en hel del positiva signaler i undersökningen där det på många håll visar att en återgång nära ett normaltillstånd är på väg.

– Det är stora skillnader mellan regionerna, det finns oroande signaler i Stockholm, men väldigt positivt är bland annat att 13 procent av de skånska åkeriföretagen uppger att de har mer att göra än normalt, avslutar Ulric Långberg

Om undersökningen: 

Sveriges Åkeriföretag följer regelbundet upp coronaläget i branschen genom frågor till medlemsföretagen. Denna gång fullföljde 749 respondenter enkäten, vilket motsvarar drygt 16 procents svarsfrekvens.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*