annons
Hem » Artiklar » Stockholmskonferensen kräver sänkta hastigheter
Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterar Stockholmsdeklarationen. Foto: Göran Fält

Stockholmskonferensen kräver sänkta hastigheter

Den globala trafiksäkerhetskonferensen i Stockholm är nu avslutad och man konstaterar att det gäller att få ner antalet döda i trafiken och att detta betyder att enda alternativet at minska antalet döda i trafiken är att sänka hastigheterna, berättar Trafikverket i sitt pressrum.

– Vi  behöver fokusera på hastighetssänkande åtgärder, inklusive stärkt kontroll för att förhindra hastighetsöverträdelser. Vi behöver införa en högsta hastighetsgräns på 30 km/tim i områden där oskyddade trafikanter och fordon blandas frekvent och ofta, sa Tomas Eneroth.

På förmiddagen av konferensens andra dag pågick parallella seminarier där deltagarna diskuterade allt från hur ny teknik kan skapa säkrare trafik, till vinsterna med sänkta hastigheter.

– Om vi inte lyckas vända den negativa utvecklingen kommer över 17 miljoner människor att dö i trafiken i under det kommande decenniet fram till 2030. Det motsvarar ett världskrig, men vi hanterar inte frågan som ett världskrig. Trafikdöden innebär en global kris med enorma kostnader, sa Soames Job, chef för trafiksäkerhet på världsbanken. Sänkta hastigheter är nyckeln. Att hantera hastigheten är en kraftfull, billig och kostnadseffektiv metod för att uppnå hållbarhet. Det handlar både om åtgärder i infrastrukturen och skärpt övervakning, genom exempelvis fartkameror. Det finns ett bredare stöd för detta än vi tror, menade Job.

Att hållbarhet och trafiksäkerhet går hand i hand visade ett seminarium som tog upp kopplingen till klimatförändringar. Lägre hastigheter ger lägre koldioxidutsläpp och ökade kollektivtrafik höjer trafiksäkerheten. Samtidigt kan klimatsmarta transportmedel som ökad cykling, fler gående och elsparkcyklar skapa nya utmaningar för trafiksäkerheten, summerar Trafikverket.

Ny teknik behöver nå fler

Ny teknik har inneburit stora lyft för bilars trafiksäkerhet under flera år, men främst för dem som färdas i fordonen och i de länder som har råd med nya bilar. Utmaningen är att få fram teknik som höjer säkerheten för oskyddade trafikanter, och att ny teknik även kan nå utvecklingsländerna.

– Vi i Afrika har tyvärr inte kunnat dra full nytta av framstegen i nya bilars säkerhet. Vi har en gammal bilpark, tyvärr importeras många äldre bilar med låg säkerhet från Europa till vårt land. Vi ska försöka ändra på det genom att införa en hög skatt på import av gamla bilar, sa Dagmawit Moges, transportminister i Etiopien.

Nyheten är publicerad 19 februari och uppdaterad 21 februari.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*