annons
Hem » Notiser » Stort LKAB-kontrakt till BDX

Stort LKAB-kontrakt till BDX

Landets största åkar- och maskinentreprenörägda bolag, BDX med säte i Luleå, har skrivit kontrakt med LKAB på alla huvuddelar avseende maskin- och transporttjänster ovan jord inom LKAB i Kiruna. Dessutom har avtal tecknats när det gäller transport- och maskintjänster i Leveäniemigruvan.
– Vi är väldigt glada över förtroendet som vi har fått från LKAB och vi ser fram emot att få starta upp arbetet, säger Torgny Nyman, divisionschef Industri i BDX.
Båda kontrakten är fleråriga, där Kirunaavtalet är 4-årigt med möjlighet till 2 års förlängning. Det avtalet startar den 1 januari 2017. Uppdraget i Leveäniemi är 3-årigt med möjlighet till 2 års förlängning och startar den 1 oktober.
Under ett flertal år har BDX haft uppdrag åt LKAB vid olika delar av verksamheten. I och med de nu undertecknade avtalen kommer BDX att fungera som en betydande samarbetspartner och utförare av maskin- och transporttjänster.
– Avtalet för maskin- och transporttjänsterna ovan jord i Kiruna innebär bland annat inlastning av kol och tillsatsmedelshantering, lastning av malmprodukter på järnvägsvagnar, uppslagshantering av pellets och transport av både gråberg och rågods, säger Torgny Nyman. Dessutom kommer vi att bemanna ett antal servicetraktorer för både materialtransporter och malmtrafik.
Under avtalstiden ska även BDX ansvara för vägunderhåll ovan jord inom verksområdet i Kiruna och det är BDX medleverantörer som kommer att utföra dessa tjänster. BDX uppdrag startar den 1 januari 2017.
BDX har även skrivit ett flerårigt kontrakt med LKAB avseende transport- och maskintjänster i Leveäniemi.
– Kontraktet består av att bemanna LKAB:s stora fordon, tipptruckar CAT 793, hjullastare CAT 994, samt grävare CAT 6060, säger Torgny Nyman. Dessutom ingår alla servicemaskiner såsom vägunderhåll, service av borriggar, tippskötsel, tankservice samt service kring krossanläggning och i själva gruvan. När gruvan är i full gång beräknas vi att behöva upp till 100 personer. Även för detta uppdrag är det BDX medleverantörer som står som utförare på alla servicemaskiner.
BDX ska även bemanna det så kallade MineStar-systemet, ett logistiksystem som både planerar, styr och följer upp den dagliga verksamheten. Systemet dokumenterar bland annat vikter och hastigheter på fordon samt säkerställer att transporterna sker så optimalt och samordnat som möjligt.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*