annons
Hem » Debatt » Svar till Karl-Olof Salomonsson

Svar till Karl-Olof Salomonsson

I sin insändare framför Karl-Olof kritik mot YKB och jag kan till viss del hålla med om den kritiken.

YKB är i grunden en bra tanke men den utformades allt för akademiskt och till det kan kopplas en rad olika utbildare som snarare såg möjligheten till snabba pengar före kvalité i utbildningen.

 

Jag tycker att YKB fyller en funktion i så motto att den skall informera om nyheter kring lagar och regler samt informera om nyheter i rollen som yrkesförare.

Utbildning och repetition kring brandsläckare, hjärt- lungräddning och hantering av hjärtstartare är också viktiga moment. Däremot kan man fundera om exempelvis kosthållning är en fråga att hantera i den här typen av utbildningar.

 

Ett viktigt påpekande i sammanhanget, är att den svenska förarkåren håller hög standard i sitt yrkeskunnande. Arbetsmoralen är hög bland våra förare och de är synnerligen lojala mot sina arbetsgivare och kunder.

Visst, det går att hitta motsatsen, men jag vidhåller att den absoluta majoriteten är utomordentligt goda yrkesmän och kvinnor.

 

Utifrån denna betraktelse kan man ju tycka att YKB inte fyller någon funktion, men riktigt så enkelt är det inte. Det kommer ständigt nya lagar och tolkningar från olika domstolar.

Ny teknisk utrustning är också något som ständigt förändrar förarnas vardag och av den anledningen fyller YKB en viktig funktion, men behöver det vara 35 timmar vart femte år? Innehållet i utbildningarna skall också vara meningsfullt och motiverat utifrån yrkesrollen, annars känns det som man sitter av tiden.

 

Jag har trots allt genomfört ett stort antal utbildningar under årens lopp och jag måste säga att det har varit fantastiskt kul med alla dessa möten med människor som brinner för sitt yrke.

Min bakgrund som ”nitisk tjänsteman” vid trafikpolisen har gett mig möjligheten till en rejäl diskussion runt lagar och regler. Just dessa diskussioner tror jag har varit en av de bärande delarna att man faktiskt får ut budskapet kring gällande lagstiftning.

 

Utifrån min nya roll i riksdagen skall jag lyfta frågan och se om vi kan förbättra YKB-utbildningarna, det lovar jag. Vi är också flera riksdagsledamöter som brinner för åkerinäringens villkor.  Jag törs nog säga, att aldrig tidigare har åkerinäringens frågor fått så stort utrymme i riksdagsdebatter och det borde rimligen ge ett resultat till det bättre för branschen.

 

Thomas Morell, riksdagsledamot

Sverigedemokraterna

3 kommentarer

 1. Det går alldeles för långsamt med allting som rör förbättringar för åkerinäringen och alla chaufförer oavsett om de är svenska eller utländska.Mitt eget åkeri gick i konkurs 2016 efter åratal av sänkt lön för att kunna överleva en liten stund till.Nu har jag tröttnat och väntar bara in pensionen 2021 när jag blir 55 istället för att ha något hopp om att det ens blir lite bättre för mig som anställd chaufför.
  YKB är och var helt meningslöst för min del,det togs inte ens upp hur man sköter en digital färdskrivare då jag bara hade kört med analog färdskrivare.Lastsäkring var heller inget som utfördes praktiskt utan bara lite prat.Vara närvarande 35 timmar för att få fortsätta arbeta ha ha ha ha……..
  Det skall bli intressant att se vad som händer den närmaste mandatperioden om det blir någon skillnad eller ej för åkerinäringen och dess chaufförer.Jag tror inte detta,men man kan ju alltid hoppas på detta för den yngre generationens chaufförer.

 2. Michael Axelsson

  Jag håller med Thomas Morell i stort sätt på alla punkter utom en. Kosthållning och hälsa är en viktig punkt i YKB. Problemet är nog att kompetensen hos lärarna kan vara för låg. Det känns helt fel när läraren är en medelålders överviktig man som ska tala om för andra hur man skall lägga upp sin kost. Idag vet vi att mycket av det problem man har med bl.a. hjärt- kärl sjukdomar kan härledas till felaktig kost och brist på motion. Sömn är en annan viktig såväl en säkerhetsfaktor som en viktig faktor till livskvalité

  Sedan håller jag med insändaren om att det finns brister hos många utbildare, problemet är bl.a. att Transportstyrelsen, som ska sköta tillsynen, inte fullgjort sitt jobb. Idag kan en utbildare fuska, ha undermålig undervisning eller på annat sätt inte följa regelverket utan större risk att bli stoppad av myndigheten.

  Det är värt att noter att sedan 2008 – 2017har man inte utdelat en enda varning eller dragit in ett enda tillstånd för fuskade och undermåliga utbildare.

  Michael Axelsson
  Senior rådgivare
  STR

 3. Gör YKB till nåt årligt återkommande istället där man repeterar viktiga lagar och regler, lyfter fram nyheter och även repeterar hlr och brandsläckning. Det hinner man på en dag om det är årligt återkommande. Lägg det tvingande på 12-14 månader så slipper ingen undan att göra det årsvis.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*