annons
Hem » Notiser » Svensk speditör klassar illegalt cabotage som ett samhällsproblem

Svensk speditör klassar illegalt cabotage som ett samhällsproblem

I årets budget avsätts 75 miljoner kronor under tre år för att motverka illegalt cabotage inom transport- och åkerinäringen i Sverige. Oscar Törnqvist, vice vd i det svenska speditionsbolaget InterEast tycker att det är ett steg i rätt riktning, men att det inte är tillräckligt.
– Olaga cabotage är ett samhällsproblem som måste stoppas, säger han.
Det framgår av pressinformation från InterEast.
Dåliga arbetsvillkor och osäker arbetsmiljö för chaufförerna och en snedvriden konkurrenssituation. Det är följderna av olaga cabotage – när utländska åkerier gör mer än tre inrikestransporter i Sverige inom loppet av en vecka utan tillstånd. I årets budget avsätts 75 miljoner kronor under tre år för att motverka olaga cabotage inom transport- och åkerinäringen i Sverige.
– Det är ett positivt steg framåt att regeringen avsätter medel för att hindra olaga cabotage men det räcker inte, nu börjar det viktiga arbetet med att ta fram en tydlig åtgärdsplan för hur det ska stoppas, säger Oscar Törnqvist, vice vd i InterEast. De företag som fuskar, utnyttjar sina chaufförer genom dumpade löner och sämre sociala villkor för att konkurrera ut den svenska åkerinäringen.
InterEast framhåller att olaga cabotage är ett växande problem i den svenska transportbranschen och att regeringen nu har avsatt 25 miljoner per år under tre år för att utveckla polisens kontroller av cabotagetransporter.
– Regeringens budgetpost är absolut ett bra första steg men det viktigaste är hur resurserna kommer användas, säger Oscar Törnqvist. Det behövs fler riktade cabotagekontroller på våra stora europavägar som utförs av personer med rätt kompetens, det är där det olaga cabotaget sker. Det är också viktigt att arbetet resulterar i en långsiktig plan och inte bara en enstaka budgetpost och en punktinsats som ebbar ut efter 2020.
Oscar Törnqvist framhåller att de företag som ägnar sig åt olaga cabotage inte följer Sveriges lagar och regler gällande löner och arbetsvillkor för chaufförerna, för att på så sätt kunna pressa priserna. Enligt honom är InterEast är ett av få svenska transportföretag som är certifierat mot olaga cabotage, bland annat genom kontinuerliga kontroller av bilarnas GPS:er.
– Vi värnar både om svensk åkerinäring och om att alla som är verksamma i branschen ska ha samma rättvisa arbets- och säkerhetsvillkor, oavsett om det handlar om en svensk, polsk eller rumänsk chaufför, säger Oscar Törnqvist. Olaga cabotage är både en fråga om sned konkurrens men framförallt att människor utnyttjas. Det måste bara stoppas.

En kommentar

  1. Om man vill förändra en situation så gäller motivation och kontroll.

    För intermodala alternativ behövs tydliga incitament, en form av konverteringsfaktor.

    För kontroll på väg behövs väg och trafikinspektörer. Sverige behöver, initialt 512 dedikerade tjänster
    för detta arbete. Med tiden en utökning till det dubbla för att efterleva de lagverk vi skrivit under på och för en hållbar transportnäring i EU.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*