annons
Hem » Debatt » Sverige har skapat något som kan liknas vid statistikkontroller

Sverige har skapat något som kan liknas vid statistikkontroller

Det tycks inte finnas en bortre gräns när det gäller oförmåga att läsa, förstå och hantera lagstiftning! Reglerna kring kör- och vilotider är i grunden desamma i alla EU-länder. När det kommer till möjligheten att lagföra den som begår brott vilar det på nationell lagstiftning. Så långt allt väl, men sedan strular det till sig, minst sagt.

I Sverige har vi kontroller på väg som utförs av polismyndigheten och företagskontroller som utförs av Transportstyrelsen. Jag har sagt det förr och jag säger det igen, det är dags att återföra företagskontrollerna till de vägkontrollgrupper som i dagsläget lyder under polisen. Återkommer strax med upplägget. Men först, Transportstyrelsen, denna myndighet som har att kontrollera i företagens lokaler. Gång på gång visar Transportstyrelsen att de inte är mogna uppdraget. De jagar spöken, bokstavligt talat. Oförmågan att läsa lagstiftningen och förstå innebörden av texten är påtaglig. De handläggare som har att utföra kontrollerna skapar överträdelser som inte finns och de har inte en susning om vad informationen de utläser ur färdskrivardatan faktiskt berättar. De rapporterar överträdelser åt höger och vänster, överträdelser som i värsta fall saknar grund och snarare är en ren gissning från myndighetens sida.

Vi lämnar Transportstyrelsen för ett ögonblick och riktar intresset åt åklagarmyndigheten, vilket också är en sorgesam historia. Poliser och bilinspektörer gör ett gediget arbete ute på vägarna och rapporterar allvarliga överträdelser. De tar fordon i beslag för att bevisa manipulation av både färdskrivare och AdBlue-utrustning. Det rör sig alltså om allvarliga brott mot kör- och vilotider samt miljölagstiftningen. Solklara fall där det skall utdömas straff enligt gängse taxa, men icke! Inkompetensen slår till med full kraft och ärendena läggs ner och det manipulerade fordonet lämnas åter till det utländska åkeriet. Exemplen är många och detta förhållande skapar inte direkt förtroende för rättsstaten.

Förstår ni vart jag vill komma? Jo, man har i Sverige skapat något som kan liknas vid statistikkontroller. Det skall gå snabbt och enkelt att kontrollera och rapportera så att man kan visa upp ett bra resultat till oss politiker och inte minst EU.

På vägen har man byggt upp ett kontrollsystem som inte håller måttet och bristerna är uppenbara för alla som vet hur systemet fungerar. Förlorare är de seriösa åkerier som försöker göra rätt men som ständigt påförs sanktionsavgifter från en myndighet som mestadels jagar statistik och spöken. Vinnare är de utländska aktörer som sätter i system att fuska men som löper mycket liten risk att påföras böter, dels för att kontrollverksamheten är alldeles för liten, men främst för att åklagarmyndigheten inte förstår lagstiftningen och avskriver även solklara fall där det skulle ha utdömts kraftfulla böter.

Hur löser vi det här problemet? Jo, vi ser till att stärka vägkontrollgrupperna rejält. Överför företagskontrollerna till dessa grupper, så blir kontrollerna i förtagens lokaler utförda av personal som besitter rätt kompetens. Till vägkontrollgrupperna skall sedan trafikåklagare knytas, åklagare som kan hantera trafiklagstiftningen och inte minst lagstiftningen som omgärdar den yrkesmässiga trafiken.

Åkeriägare och förare kan med rätta kräva att kontrollerna utförs av personal som besitter rätt kompetens. För den allmänna rättsuppfattningen är det oerhört viktigt att allvarliga brott beivras.

Thomas Morell, riksdagsledamot

Sverigedemokraterna

3 kommentarer

 1. Du har så rätt så Thomas. Våra folkvalda politiker borde sätta hårt mot hårt mot dessa utländska aktörer. Åklagare borde lära sig av Danmark som gång på gång ger rejäla böter och då lär de sig förhoppningsvis att det inte lönar sig att fuska. Här i Sverige så borde rabatten försvinna. Finns risk att betalningen uteblir så bara att konfiskera ekipaget.

 2. Ingemar Karlsson

  Du är helt fel ute Thomas! Detta är en social-lagstiftning som skall skapa en god miljö arbetsmiljö för de som arbetar med att köra tunga fordon. den lämpligaste myndigheten för hantering av denna lagstiftning måste som namnet antyder vara Socialstyrelsen, deras rekommendationer utan påföljder kan vi lätt leva med. Arbete kan inte vara en kriminell handling. Tidsbrist ökar inte säkerheten.

  • Han är helt rätt ute här Thomas !
   De klarar inte av det här nu !
   Och de kan inte lagen heller !

   Utbilda och lägg ansvaret hos de som kontrollerar instället…

   Men sen så skulle jag även önska att EU då ser över kör och vilotiderna nu…
   För de är inte skapta för människan i åtanke som de säger att den är !
   Nej den skapar ju mer stress och med det sjukdomar m.m. Som påföljd !

   Nä hade det vart ett enklare system så hade det inte vart den stressen och mp ha fler hade kunnat följa de reglerna med…

   Det kan som exempel va att man får köra mellan 5 till 6 timmar men däremellan så ska det va minst en 30 min rast
   Och sen efter de 6 timmarna en 45a och sen en 6 timmars till. Alltså får man köra 12 timmar varje dag istället för 10 2 dagar och 9 de andra !
   Är ju mycket lättare och mindre stressigt att ha nåt sånt enklare system att följa
   Tror också att det då är lättare och därmed fler som följer rasterna !

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*