annons
Hem » Artiklar » Svevia kör vinterväghållning runt Örnsköldsvik

Svevia kör vinterväghållning runt Örnsköldsvik

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta att sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Örnsköldsvik.

Trafikverkets driftområde Örnsköldsvik består totalt av 1377 kilometer väg varav, 457 kilometer är grusvägar.

Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan. I kontraktet ingår även förstärkningsåtgärder på grusvägar under de första åren.

– Den stora pulsådern inom området är E4 som dagligen trafikeras av pendlare och transporter. Det är i snitt 15.000 som passerar på E4 genom Örnsköldsvik per dag, säger Anders Lindholm, Svevia, i ett pressmeddelande..

Geografisk sträcker sig kontraktet från Docksta till Husum och ansluter sig norrut till Svevias kontrakt för driftområde Umeå och söderut mot Kramfors. Svevia sköter även om två av de kommunala driftkontrakten i Örnsköldsvik.

– Hela Norrlandskusten är en mycket intressant och expansiv marknad för vägunderhåll. Det är alltid en fördel med flera driftkontrakt inom samma geografi eller som gränsar till varandra. Det ger en bättre överblick och det finns också möjlighet att vid behov omfördela resurser mellan kontrakten. Här har vi också en styrka i att vi under så många år skött kontraktet och väl känner till geografin och områdets lokala förutsättningar.

Det förnyade kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 45 miljoner kronor per år.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*