annons
Hem » Arkiv taggar: Anna Johansson

Arkiv taggar: Anna Johansson

Anna Johansson lämnar regeringen

Infrastrukturminister Anna Johansson lämnar regeringen som en följd av IT-skandalen inom Transportstyrelsen. Även Anders Ygeman lämnar sin post. Ny Infrastrukturminister blir Tomas Eneroth. Förändringen presenterades igår då statsminister Stefan Löfven gjorde en regeringsombildning för att stilla den oro som vuxit fram sedan det blev känt att Transportstyrelsen lagt ut myndighetens it-drift till IBM och att känsliga uppgifter hanterats av privata ...

Läs mer »

Cabotage och lastbilskapningar på EU-agendan idag

Idag träffar infrastrukturminister Anna Johansson EU:s transportministrar i Luxemburg för diskutera väg-, sjö och luftfartsfrågor. Kommissionen presenterar under mötet bland annat ett paket med åtta förslag på vägtransportområdet, det så kallade mobilitetspaketet. Under mötet kommer även Anna Johansson att ta upp frågan om skydd mot terroristhandlingar vid vägtransporter och informera rådet om de åtgärder Sverige tagit efter terrordådet den 7 april. ...

Läs mer »

Infrastrukturministern bjuder in till möte om lastbilskapning

Infrastrukturminister Anna Johansson har bjudit in åkeribranschen, lastbilstillverkare, fackförbund, berörda myndigheter och kommuner till en diskussion om vad som kan göras för att hindra att lastbilar används till terrordåd – Mötet syftar till att identifiera möjliga åtgärder för hur kapningar av lastbilar och andra fordon kan försvåras. Mot bakgrund av de terrorattacker som skett med lastbilar i Stockholm, Berlin och ...

Läs mer »

Ingen flexibilitet i kör- och vilotiderna att vänta

För en tid sedan ställde Sten Bergheden (M) en så kallad skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson (S) om vilka åtgärder hon avser vidta för att tillse att sanktionsavgifterna för avvikelser i kör- och vilotider för yrkeschaufförer inte påverkar konkurrenskraften för svenska åkerier. Bakgrunden är ett förslag om ändring av reglerna som enligt kritikerna, bland annat Sveriges Åkeriföretag, går långt ...

Läs mer »

Anna Johansson talar på Volvos hållbarhetsforum

Onsdag den 25 november medverkar infrastrukturministern på Volvo Group Sustainability Forum. Temat för årets forum är enligt ett pressmeddelande kopplat till FN:s post-2015 agenda samt klimattoppmötet i Paris. Volvo Group Sustainability Forum samlar ledande företrädare från politik, näringsliv och civilsamhället för att främja samverkan mellan företag, regeringar, civilsamhälle och FN för att påskynda åtgärder och beslut mot en hållbar utveckling.

Läs mer »

Infrastrukturministern talar på MHF-konferens

Måndagen den 7 september medverkar Anna Johansson på Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) Tylösandsseminarium i Halmstad. På seminariet deltar också Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen. Anna Johansson kommer att tala om regeringens intensifierade arbete för ökad trafiksäkerhet och den svenska nollvisionen. Tid: kl.12.00 Plats: Hotel Tylösand, Halmstad

Läs mer »

Infrastrukturministern på Treff

I onsdags besökte infrastrukturministern Anna Johansson logistikföretaget Green Cargo. Under torsdagen träffar hon företagare som är viktiga för regionens logistik och transport, följt av ett studiebesök på Scandfibre, Sveriges största logistikföretag för järnvägstransporter åt skogsindustrin. Anna Johansson och representanter för företaget kommer att diskutera utmaningar, och infrastrukturministern kommer att berätta om regeringens arbete på området. Därefter talar Anna Johansson på Transporteffektivitetsdagen, en årlig ...

Läs mer »

Minister i debatt kring Cabotagestudien

Hittills i år har mer än hundra svenska åkerier försatts i konkurs. Enligt en av personerna bakom den så kallade Cabotagestudien – transportforskaren Henrik Sternberg – är den dystra konkursstatistiken en direkt följd av den snedvridna konkurrensen när det gäller lastbilstrafik. Under vårens studie som Cabotagestudien genomförde rapporterades under 2,5 veckor in mer än 157 000 taggningar. Det framkom vid ...

Läs mer »

Infrastrukturministern till konferens i Leipzig

Infrastrukturministern reser till Leipzig för att medverka på en av de största internationella konferenserna på transportområdet, International Transport Forum den 27-28 maj. Anna Johansson ska bland annat tala under öppningssessionen och ha två rundabordssamtal om självkörande bilar och järnvägens utveckling med ett femtontal ministrar samt näringslivsledare. Dessutom står bilaterala möten med Chiles transportminister Andrés Goméz-Lobo och Bombardiers ordförande Lutz Bertling ...

Läs mer »

Utredning kan öppna för tyngre lastbilar

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter i närtid. Dessa åtgärder kan rätt utförda även minska godstransporternas klimatpåverkan, ge fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Allt enligt ett pressmeddelande från regeringen. Uppdraget handlar om att ...

Läs mer »

Johansson talar på Logistik & Transport

Tisdag den 19 maj talar infrastrukturminister Anna Johansson på Logistik & Transportkonferensen på Svenska Mässan i Göteborg. Enligt ett pressmeddelande kommer Johansson att tala om regeringens infrastruktur- och transportpolitik. Därefter talar hon vid Näringslivets Transportråds årsstämma som hålls under eftermiddagen i anslutning till Logistik & Transport.

Läs mer »

64 ton från första juni

  Under torsdagens regeringssammanträde kommer det tas beslut om att bruttovikten på BK1-vägar höjs från dagens 60 ton till maximalt 64 ton. – Regeringens ambition om 74 ton ligger kvar, men det kräver en lagändring. För 64 ton krävs en förordningsändring och är vi väldigt glada att kunna göra det här nu, säger infrastrukturminister Anna Johansson i en kommentar. Enligt ...

Läs mer »

Ingen kilometerskatt under mandatperioden

anonym, motorväg

Det blir troligen ingen kilometerskatt, även kallad vägslitageavgift, under nuvarande mandatperiod. Socialdemokraterna sade innan valet att en kilometerskatt borde kunna införas inom två år och skulle då kunna ge 4 miljarder per år som skulle användas till vägar och järnvägen. I en intervju med TV4 säger infrastrukturminister Anna Johansson nu att från det att utredningen startar till att systemet är ...

Läs mer »

Alkobommarna är här för att stanna

Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. Arbetet med nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas för livet i trafiken, har präglat transportpolitiken i snart tjugo år. För att vi ska fortsätta vara ledande på detta viktiga område krävs nya och effektiva åtgärder. En sådan åtgärd är alkobommar i våra stora färjehamnar. Trots ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete ...

Läs mer »

Ministertal på Anläggningsdagen

Infrastrukturminister Anna Johansson är en av huvudtalarna på Anläggningsdagen 2015 den 17 mars i Stockholm. Trafikverket, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier arrangerar konferensen. I år fokuserar konferensen på ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö genom innovation i anläggningsbranschen. Anläggningsdagen arrangeras varje år och samlar ledande företrädare inom branschen, politiker med flera för att diskutera utvecklings- och förnyelsearbete inom anläggningsbranschen.

Läs mer »