annons
Hem » Arkiv taggar: arbetsmiljöverket

Arkiv taggar: arbetsmiljöverket

Stora säkerhetsrisker i transportbranschen

Farliga lyftanordningar, olaglig arbetskraft och felaktigt lastade fordon. Ungefär sju av tio kontrollerade transportföretag hade säkerhetsbrister i sina fordon. Det visar en nationell, myndighetsgemensam insats mot transportbranschen. Under de senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten genomfört oanmälda inspektioner riktade mot transportbranschen. Drygt 340 tunga och lätta transportfordon har kontrollerats längs vägar runtom i landet. Av dessa var ett 60-tal ...

Läs mer »

Bilist hotade att döda lastbilschaufför

I slutet av juli blev en lastbilschaufför hotad till livet av en ilsken bilist i Norrbotten. Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket inträffade händelsen på en grusväg i höjd med Anttis, tre mil väster om Pajala. Chauffören kom i fatt en långsamtkörande personbil och körde om denna. Efteråt kom personbilen och körde om lastbilen. Därefter bromsar bilisten in och blockerar vägen ...

Läs mer »

Över 7000 chaufförer skadade på fem år

Mellan 2015 och 2019 fick Arbetsmiljöverket in 7076 anmälningar om arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro för lastbilschaufförer. En majoritet av olyckorna ledde till en sjukfrånvaro på 14 dagar eller mer. Nästan lika många olyckor ledde till en frånvaro på mellan 4 och 14 dagar. I anmälningarna ingår även arbetsplatsolyckor som ledde till dödsfall. Antalet olyckor som ledde till sjukfrånvaro har ...

Läs mer »

Brister i arbetsmiljön hos åkeri i Enköping

Ett åkeri i Enköpingstrakten måste förbättra arbetsmiljön i sin verkstad. Detta efter att Arbetsmiljöverket funnit flera brister vid en inspektion. Enligt Enköpings-Posten måste man göra en bedömning om riskerna de anställda har att drabbas av olycka och ohälsa från exempelvis buller, vibrationer och kemiska riskkällor. Arbetsmiljöverket fann även brister i rutinerna om i fall man skulle upptäcka att en anställd ...

Läs mer »

Åkeri anmäler trafikolycka till Arbetsmiljöverket

Ett åkeri i Jämtland har valt att anmäla en trafikolycka en av åkeriets chaufförer var inblandad i till Arbetsmiljöverket. Olyckan inträffade i oktober då den timmerbil chauffören körde kolliderade med en personbil. Enligt Länstidningen Östersund välte lastbilen i olyckan och totalt var sex personer inblandade. Fyra personer färdades i personbilen och två i lastbilen. Samtliga fördes till sjukhus med ambulans. ...

Läs mer »

Chaufför skadad vid lastning av skogsmaskin

En lastbilschaufför skadades då en skogsmaskin välte under lastning på en trailer. Enligt tidningen Barometern stod chauffören på flaket och dirigerade lastningen då maskinen välte. Chauffören träffades av en kätting som hängde i skogsmaskinens kran och fördes till sjukhus med smärta i bröstet samt andningssvårigheter. På sjukhuset konstaterade man att chauffören fått en fraktur på revben samt en reva i ...

Läs mer »

Chaufför skadad när spännband brast

En chaufför på ett åkeri i Karlskoga föll från ett lastbilsflak så pass illa att han ådrog sig benbrott på höftbenet. Enligt Karlskoga Tidning höll chauffören på att säkra lasten med spännband då ett spännband brast. Olyckan inträffade i Degerfors i mitten av juli och har anmälts som en arbetsplatsolycka av åkeriet till Arbetsmiljöverket.

Läs mer »

Arbete på byggställning kostar åkeri 57 000

Ett åkeri i Flens kommun krävs på 57 300 kronor i sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket efter att anställda på åkeriet jobbat på byggställning med bristfälligt fallskydd. Enligt tidningen Arbetsskydd vägrar åkeriet betala eftersom byggställningen var godkänd av ställningsbyggarna. Det var vid en inspektion den 3 april i år av ett arbete på ett hotell i Nyköping som bristerna upptäcktes. Anställda på åkeriet ...

Läs mer »

Lastbilschaufförer har Sveriges farligaste jobb

Tidningen Transportarbetaren har har tittat på  Arbetsmiljöverkets (AV) preliminära statistik och tidningsuppgifter, som sammantaget visar att 10 lastbilschaufförer dog i arbetet under 2017. Sammanlagt pekar statistiken på att 54 dödsolyckor inträffat i arbetet 2017. Det innebär att förare av tung trafik stod för nästan en femtedel av dödsfallen, och därmed har Sveriges farligaste jobb. – Varje dödsolycka är en olycka ...

Läs mer »

Alldeles för många företag slarvar med skydd mot damm

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner. Tusentals personer exponeras för farligt kvartsdamm i sitt arbete varje år, något som kan leda till ohälsa och allvarliga sjukdomar som ...

Läs mer »

Var tredje anläggningsbil hade överlast

Sedan i höstas har Arbetsmiljöverket tillsammans med trafikpolisen specialgranskat godstransporter i Stockholmsregionen. Man har siktat in sig på lätta varubilar och tunga anläggningstransporter. Bland de värsta fuskarna finns varubilar som kör ut frukt och grönsaker från Årsta partihallar – ett fenomen vi skrivit om tidigare här på Trailer.se. Tidningen Transportarbetaren har uppmärksammat insatsen i en artikel på tidningens hemsida och ...

Läs mer »

Inhyrd personal betyder ökad skaderisk

Det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik. Främst är det unga bemanningsanställda män som råkar ut för skador. Nu ska Arbetsmiljöverket granska bemanningsbranschens förebyggande arbetsmiljöarbete. Bemanningsbranschen sysselsätter allt fler i Sverige, förra året drygt 67 000. Även globalt växer branschen och inom EU ökar antalet bemanningsanställda över landsgränser ...

Läs mer »

DHL riskerar två miljoner i vite

Det kan bli vite på sammanlagt två miljoner kronor för DHL om man inte förbättrar arbetsmiljön på det vin- och spritlager företaget driver i Jordbro, söder om Stockholm. Detta efter att Arbetsmiljöverket dömer ut den nuvarande arbetsmiljön på ett flertal punkter. Bland annat innehåller jobbet många tunga manuella lyft och det föreligger risker för belastningsskador. Enligt uppgifter från Transportarbetaren måste ...

Läs mer »

Arbetsmiljöverket jagar stendamm

Tusentals personer exponeras för farligt bergdamm i sitt yrke varje år, något som kan leda till stendammslunga, KOL och lungcancer. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats för att minska ohälsan. Samtidigt presenteras en ny kunskapsöversikt om hälsorisker med bergdamm. Bergdamm bildas när berg eller sten bearbetas, till exempel i stenkrossar och vid brytning av malm i gruvor. Hälsorisken beror i hög ...

Läs mer »

Sveriges farligaste yrke

Lastbilschauffören har Sveriges farligaste yrke. Enligt Arbetsmiljöverket klev lastbilschauffören upp i topp i statistiken över dödsolyckor på jobb förra året. Vanligtvis toppas denna lista av arbetare inom jord- och skogsbruk. Enligt uppgifter som Transportarbetaren tagit del av dog 12 lastbilschaufförer i tung trafik i vad Arbetsmiljöverket klassar som arbetsplatsolyckor. Utöver detta kommer tre chaufförer som dog i singelolyckor i trafiken. ...

Läs mer »