annons
Hem » Arkiv taggar: Asfalt

Arkiv taggar: Asfalt

Export av svenskt miljökunnande

Det är mycket nyheter och debatt om fossiloberoende framtid och klimatneutrala transporter. Det handlar oftast om drivmedel men det svenska näringslivet visar på inovationer på lång andra områden och lyckas v kan vi i Sverige exportera vårt kunnande, samtidigt som industrin kan fortsätta tillverka fordon och transporterna blir hållbara på längre sikt. Ståltillverkning enligt Hybrit-tekniken stärker exemplevis svensk industri och ...

Läs mer »

Nytt för asfaltsläggare från Kilafors

Kilafors har en ny vagn för lossning av tippgods på väg ut på marknaden. Efter flera tester och prover har man nu äntligen kommit fram till en godkänd variant av en vagn som inte behöver tippas för att lasta av godset. – Vanligtvis när material ska lossas med en tippvagn så höjer sig vagnen för att sedan tippa ut innehållet. ...

Läs mer »

Miljövänlig asfaltering i Uppsala

NCC fortsätter asfaltera i Uppsala efter att ännu en gång vunnit kommunens upphandling avseende beläggningsarbeten, berättar NCC i ett nyhetsmeddelande. En nyckel i upphandlingen var Uppsala kommuns tydliga krav på miljö och hållbarhet. – Vi uppfyller kommunen högt ställda krav inom det här området. NCC:s medvetna satsning att ställa om till förnybart bränsle i våra asfaltsverk bidrar både till NCC:s ...

Läs mer »

Danskt stopp för tunga transporter dagtid

Värmen drabbar nu även åkerinäringen och chaufförer i Danmark där danska Vejdirektoratet inför spärrtider för tunga transporter. Spärrtiden är nu 12 till 18 och den gäller för specialtransporter som till exempel vindraftstransporter. Det finns inga uppgifter om när spärrtiderna kan avslutas. Det beror helt på vädret. – När de här tunga fordonen svänger kan de riva upp asfalten och förstöra ...

Läs mer »

Peab Asfalt slår dubbla rekord

Det går bra för Peab Asfalt. Under 2016 nådde företaget sin hittills största produktionsvolym. Bland annat sattes ett nytt rekord i Peab Asfalts största asfaltverk i Västberga med över 300 000 ton. Tack vare att produktionsanläggningen under året konverterades till att använda bioolja istället för fossil olja i den energikrävande torkningen och uppvärmningen av stenmaterial, kunde man samtidigt minska koldioxidutsläppen ...

Läs mer »

Peab vann asfaltskontrakt i Stockholm

Peab Asfalt har vunnit upphandling gällande åtta stycken beläggningskontrakt i Stockholms län vilka kommer att utföras under 2016. Totalt omfattar underhållskontrakten cirka 80 000 ton varav 11 000 ton halvvarmt. Några av objekten ska dessutom utföras med LTA (lågtempererad asfalt). Där kan man sänka utläggningstemperaturen varpå energiförbrukningen och koldioxidutsläppen minskas samtidigt som rökgaser och dammpartiklar reduceras. Detta minskar miljöpåverkan samtidigt ...

Läs mer »

Peab asfalterar åt Stockholm Stad

Peab har vunnit ett kontrakt som omfattar beläggningsarbeten av underhållskaraktär åt Trafikkontoret, Stockholms Stad och är uppdelat på ett antal projekt inom Ytterstaden. Kontraktet gäller från 1 april, 2016 till 31 mars, 2018 med möjlighet till ytterligare 1 + 1 års förlängning. Totala ordervärdet är cirka 70 miljoner kronor och beräknad asfaltvolym ett normalår uppgår till cirka 230 000 m2.

Läs mer »

Peab asfalterar Kalmar Öland flygplats

Peab Asfalt och Peab Anläggning vinner kontrakt på Kalmar Öland Airport. Kontraktet omfattar beläggningsarbeten på rullbana samt markarbeten i samband med uppgradering av referenskod. Uppgraderingen innebär att man kan ta emot större flygplan då taxibanan breddas från 15 till 23 meter samt vändytorna i anslutning till banan och plattan blir större. Arbetet kommer att utföras under juli månad och kontraktsumman ...

Läs mer »

Anders Gudmarsson prisad av NVF

Anders Gudmarsson, Laboratoriechef på Peab Asfalt, har erhållit ett stipendium av Nordiskt Vägforums (NVF) svenska avdelning för att forska kring ”Utveckling av en applikation för att beräkna och optimera frekvens-responsfunktioner av asfaltprov-kroppar”. Utöver sitt arbete som Laboratoriechef arbetar Anders även en del för KTH. Projektet innebär att det avancerade program som Anders använt i sin avhandling för att bestämma beläggningars prestanda också blir ...

Läs mer »