annons
Hem » Arkiv taggar: biodrivmedel

Arkiv taggar: biodrivmedel

Ökade inhemska transporter i bioenergins spår

Svebio har slutfört en utredning, finansierad av Vinnova. Resultatet är tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen, berättar Svebio i ett pressmeddelande. Analyserar man förslagen betyder det båda mindre beroende av fossila drivmedel, och därmed import och transport av desamma. Det betyder också mer inhemska transporter. Svebio skickar ...

Läs mer »

Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige

Det finns flera olika möjligheter att köra dagens förbränningsmotorer på biodrivmedel, vilket minskar vägtrafikens klimatpåverkan och vårt beroende av oljeimport. En ökad biodrivmedelsproduktion kan även användas till flyget och sjöfarten eller i hybridlösningar för lastbilar och personbilar. Intresset för att producera biodrivmedel i Norden ökar, enligt Svebio. Idag finns kapacitet att varje år producera 12 TWh flytande biodrivmedel i Norden. ...

Läs mer »

Ny forskningsrapport positiv till biodrivmedel

Flera biodrivmedel, inte minst biometanol och biodiesel gjort av tallolja, är det kostnadseffektivaste sättet att minska klimatpåverkan. Detta enligt ett nytt exjobb som ur ett livscykelperspektiv jämfört kostnader för elbilar och ett antal vanliga biodrivmedel, efter att skatter och subventioner skalats bort. Men i stadstrafik kan elbilar vara ett väl så bra alternativ, säger Johan Kollberg i pressreleasen. Efter bensin- ...

Läs mer »

Sverige bäst i Europa på biodrivmedel

Organisationen Svebio berättar att leveranserna av biodrivmedel för fordonsdrift svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio. – Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande ...

Läs mer »

Södra och Statkraft i gemensamt biodrivmedelprojekt

Södra och Statkraft har fattat beslut om att satsa på en ny demoanläggning för fossilfria biodrivmedel. Satsningen görs genom det gemensamma bolaget Silva Green Fuel AS, tillsammans med teknikleverantören Steeper Energy Aps och norska finansieringspartnern Enova. Totalt uppgår investeringen till cirka 500 miljoner kronor. Biodrivmedlet kommer att vara baserat på skoglig råvara och demoanläggningen beräknas vara i bruk våren 2019. ...

Läs mer »

Bränslebytet ger lägre skatt på Fame

Idag fattar regeringen beslut om bränslebytet, en lagrådsremiss med förslag som både ska minska transportsektorn utsläpp och öka användningen av biodrivmedel. När förslagen remitterades under våren fick de ett brett stöd, från såväl industrin som miljöorganisationerna. Transportsektorn står för cirka en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Biodrivmedel är en viktig del av lösningen för att minska dessa. Regeringen föreslår nu ...

Läs mer »

Vi klarar alla svenska transportbehov med biodrivmedel

– Vi har kunskapen. Vi har tekniken. Vi har råvarupotentialen. Vi kan, om vi vill, klara alla svenska transportbehov med biodrivmedel. Det säger Gustav Melin, vid i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, inför International Advanced Biofuels Conference, som Svebio anordnar i Göteborg denna vecka. – Redan idag är 19 procent av alla drivmedel som används på de svenska vägarna biodrivmedel. En fjärdedel ...

Läs mer »

Circle K vidareutvecklar HVO

Under flera år har Circle K arbetat med att öka tillgängligheten av den fossilfria dieseln HVO100 för tung yrkestrafik, som idag finns på nästan 50 Circle K-stationer. HVO100 är ett klimatsmart alternativ till fossil diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Som ett nästa steg lanserar nu Circle K produkten milesBIO HVO100 – en fossilfri diesel med miles ...

Läs mer »

Rekordår för biodrivmedel i Sverige

Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter diesel var biodiesel, och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio. – Siffrorna innebär att Sverige är bäst i Europa när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Globalt är ...

Läs mer »

HVO ökar snabbt

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september. Under tredje kvartalet utgjorde biodiesel 22,8 procent av den totala dieselvolymen och biodrivmedel ...

Läs mer »

Sverige bäst på biodrivmedel

Många åkerier och bussbolag har under de senaste åren gjort stora satsningar på biodiesel och Sverige är tillsammans med Finland bäst på att använda biodrivmedel i Europa. De flesta av EU:s medlemsländer ligger långt från målet 10 procent förnybara drivmedel 2020 enligt branschorganisationen Svebio. Första halvåret 2016 var 23,8 procent av hela volymen diesel som levererades till den svenska marknaden ...

Läs mer »

EU får kritik för skatten på biodrivmedel

Vilken roll spelar biodrivmedlen för klimatet, jobben och maten?  Idag vid middagstid deltar Europaparlamentariker Linnéa Engström (MP) i en debatt i Almedalen om biodrivmedel. Linnéa Engström hävdar att EU har fel, att biobränslen inte ska beskattas på samma sätt som fossila drivmedel. -EU måste sluta hindra en utveckling av avancerade biodrivmedel, låta medlemsstaterna gå före och bestämma mer själva.  Sverige behöver bli tuffare i ...

Läs mer »

Sänk skatten på biodrivmedel nu

Svebio går ut i skarp kritik mot beskattningen av biodrivmedel som man anser bromsar övergången till hållbara. drivmedel – Energimyndigheten visar i sin övervakningsrapport från 26 februari att det inte hade uppstått någon överkompensation, säger Tomas Ekbom, biodrivmedelsexpert på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Svebio uppfattar det som att regeringen medger att skatten på etanol som infördes 1 december förra året och ...

Läs mer »

Finansministern pressas om skatten på biodrivmedel

Finansminister Magdalena Anderssons (S) pressas nu på svar om hur regeringen tänker hantera skatten på biodrivmedel. Det är centerpartiets Per Åsling som lämnat in en skriftlig fråga till finansministern där han undrar om hon tänker ta initiativ till en revidering av de beräkningar som ligger till grund för skatten på biodrivmedel. Han frågar även om Magdalena Anderssons syn på Sveriges ...

Läs mer »

Alliansen kräver långsiktiga villkor för biodrivmedel

På fredagen lämnade Alliansen in kompletterande förslag till regeringens proposition ”Anläggningsbesked för biodrivmedel”. Alliansens förslag syftar enligt ett pressmeddelande till att säkerställa teknikneutralitet och långsiktighet för användning och produktion av biodrivmedel i Sverige. Regeringen har lagt en proposition på riksdagens bord som Alliansen menar kraftigt begränsar möjligheten för användning och produktion av biodrivmedel. Alliansen är starkt kritiska till regeringens inställning ...

Läs mer »