annons
Hem » Arkiv taggar: Cabotage (sida 2)

Arkiv taggar: Cabotage

Klampad åkare vägrar betala

Strax före sju igår kväll klampade den tunga gruppen i Stockholm en lastbil från ett lettiskt åkeri som misstänks för olaglig cabotagetrafik i Sverige. Bakom den tvåaxlade Volvo hängde en trailer med byggelement då ekipaget vinkades in för kontroll vid Kungens Kurva. Via frakthandlingar och färdskrivare gick man igenom hur bilen kört sedan den kom in i Sverige den 15:e ...

Läs mer »

Tydligare vägledning för sanktionsavgifter vid cabotage

Transportstyrelsen har tagit fram en uppdaterad vägledning om sanktionsavgifter vid cabotagetransporter efter att förordningen om internationella vägtransporter ändrades i somras. Förändringen innebär att fler typer av godstransporter som utförs av utlandsetablerade transportföretag kan få betala en sanktionsavgift. Tidigare var kriterierna för att kunna få en sanktionsavgift begränsade till cabotagetransporter. Med den nya lydelsen kan också kombinerade transporter få en sanktionsavgift. ...

Läs mer »

Poliser utbildas om cabotage

Sedan regeringen i sommar förtydligade reglerna kring cabotage så att sanktionsavgifter lättare kan utfärdas vid regelöverträdelser har det blivit enklare för polisen att kontrollera utländska lastbilar. Detta har även fört med sig att polisen tar fram internutbildningar om cabotage. – Vi har tillsammans med vår kompetensutvecklingssektion tagit fram ett utvecklingspaket för att sprida den här kunskapen internt inom polismyndigheten, säger ...

Läs mer »

Konkurrensen från cabotage ökar kraftigt i Norge

Från 2015 till 2016 har andelen norska åkerier som förlorar uppdrag till följd av cabotage ökat. Den största andelen finns inom fjärrtrafiken, men även åkerier med mer lokala transporter har drabbats. Det visar en undersökning från NLF (Norges lastbilsägarförbund). Bland åkerierna med nationella och internationella fjärrtransporter säger 43 procent att de upplever att de förlorat uppdrag på grund av cabotagetrafiken. ...

Läs mer »

Cabotage och lastbilskapningar på EU-agendan idag

Idag träffar infrastrukturminister Anna Johansson EU:s transportministrar i Luxemburg för diskutera väg-, sjö och luftfartsfrågor. Kommissionen presenterar under mötet bland annat ett paket med åtta förslag på vägtransportområdet, det så kallade mobilitetspaketet. Under mötet kommer även Anna Johansson att ta upp frågan om skydd mot terroristhandlingar vid vägtransporter och informera rådet om de åtgärder Sverige tagit efter terrordådet den 7 april. ...

Läs mer »

EU-parlamentet positiva till ökad rättvisa när det gäller vägtransporter

Europaparlamentsledamöterna har idag gett sitt stöd till de förslag för att höja rättvisan och hållbarheten i vägtransporter som presenteras av kommissionsledamöterna Šefčovič och Bulc. Många ledamöter välkomnade förslagen, men betonade att det är viktigt att säkerställa goda arbetsförhållanden för förare och för att undvika splittring av den inre marknaden. Några ledamöter uttryckte oro över förseningen med att publicera förslagen och behovet ...

Läs mer »

Stabil majoritet för en regelförändring när det gäller cabotage

Kvällens debatt i EU-parlamentet inför EU-kommisionens kommande förslag om regeländringar när det gäller vägtransporter är nu över och Jens Nilsson rapporterar att det finns en stabil majoritet för att göra något åt nuvarande situation vad gäller cabotage och kombidirektivet. – Tyvärr kunde inte EU-komissionären Violeta Bulc medverka idag, men inläggen i frågan var väldigt många, berättar Jens Nilsson i vår sena telefonintervju. ...

Läs mer »

EU-debatt om Cabotage i kväll

– Vi måste få ett stopp för företagen som utnyttjar kryphålen, säger Jens Nilsson som representerar Socialdemokraterna i EU-parlamentet. Detta inför kvällens debatt i EU-parlamentet om kraven på EU-kommissionens förslag till regeländringar när det gäller reglerna för vägtransporter inom EU. Förslaget kommer att presenteras den 31 maj, men kvällens debatt lyfter redan nu de krav som parlamentet kommer att ställa ...

Läs mer »

Regeringen följer Transportstyrelsens cabotagerockad

Olaga cabotagetransporter är inte längre olaga cabotagetransporter. Åtminstone inte i samma utsträckning som tidigare. Enligt Transportstyrelsens nya tolkning ska många fall som tidigare avgjordes vid vägkanten och gav 40 000 kronor i sanktionsavgifter istället räknas som olaga yrkesmässig trafik. Ett brott som ska utredas av åklagare och kan ha en lång rättslig process framför sig innan avgörande.   Detta synsätt ifrågasattes ...

Läs mer »

Klar EU-signal mot olaga cabotage och social dumping

På onsdagen röstade EU-parlamentet i Strasbourg om en rapport kring social dumping inom EU. Rapporten gick ut på att stoppa dumpningen av löner och arbetsvillkor för anställd personal som arbetar tillfälligt i andra unionsländer.   Representanterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade alla för initiativet medan majoriteten av de borgligas representanter röstade emot. Den enda av allianspartiernas representanter som avvek ...

Läs mer »

100 miljoner till kampen mot cabotage

Regeringen tillkännagav i veckan att de satsar 100 miljoner på kampen mot den olagliga cabotage.-trafiken i Sverige. Summan fördelas på fyra år, vilket betyder 25 miljoner per år. Pengarna ska gå till trafikpoliser som ska fokusera på att bekämpa regelbrotten inom den tunga trafiken. Satsningen får beröm av Anders Forss på Västerbottens-Kuriren som i sin blogg skriver: ”En sak som ...

Läs mer »

Nytt lagförslag i Finland kan öppna för fler utländska åkare

EU-kommisionen har hotat att dra Finland inför EU-domstolen om de inte ändrar sina strängare regler för cabotagetrafik. Det har lett till att finska riksdagens trafikutskott behandlat och godkänt ett lagförslag som öppnar för möjligheten till mer utländska godstransporter i Finland. Godkänns lagförslaget kan utländska lastbilar köra oftare och under längre tidsperioder i Finland. Detta oroar naturligtvis finska åkare. – Vi ...

Läs mer »

Regler för cabotage ska förtydligas – inom sjöfarten

Stockholms universitet har genom en överenskommelse med Regeringskansliet fått i uppdrag att undersöka hur den svenska lagstiftningen gällande cabotage inom sjöfarten kan ändras. Syftet är att Sverige ska kunna ställa krav på hur utländska fartyg ska vara konstruerade, utrustade och bemannade. För närvarande är den svenska cabotagelagstiftningen inom sjöfarten ålderdomlig och svårtolkad enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet. Stockholms universitet genomförde ...

Läs mer »

Cabotaget ödelägger den nationella transportnäringen

Den franska åkeriorganisationen FNTR varnar för att cabotagetrafiken ödelägger den nationella transportnäringen. Detta gäller såväl det olagliga som det lagliga cabotaget. Organisationen menar att EU-Kommissionen har ansvaret att hitta en ny definition på cabotagekörning som skapar ett minimum av konkurrenspåverkan. Enligt FNTR står Europa inför ett vägskäl där man balanserar mellan en ökande protektionism och ytterligare europeisk integration. Och transporterna ...

Läs mer »

Holländare fick stora böter i Danmark

I onsdags undersöktes en holländsk lastbil av personal vid Tungvognscenter Syd på Jylland. Det visade sig att föraren kört utan förarkort i färdskrivaren vilket förorsakat fem överträdelser inom ramarna för kör- och vilotiderna och för användande av kontrollapparat. Ett antal cabotagetransporter hade också utförts men chauffören kunde inte visa upp dokument som visade att dessa utförts enligt regelverket. Enligt ett pressmeddelande från ...

Läs mer »