annons
Hem » Arkiv taggar: corona

Arkiv taggar: corona

Nästan 75 miljoner i coronastöd till transportbranschen

Transport och magasinering är den bransch som fått det näst högsta omställningsstödet med anledning av coronapandemin. Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket har myndigheten beviljat 74 729 675 kronor till branschen. Det i särklass högsta stödet har gått till hotell och restaurang med cirka 320 miljoner kronor.   Stödet beslutades under våren. Det hanteras av Skatteverket och ska hjälpa företag vars ...

Läs mer »

YKB-undantag upphör vid månadsskiftet

Det undantag för YKB som infördes i våras i och med coronapandemins utbrott upphör att gälla vid månadsskiftet augusti/september. Undantaget innebar att den vars YKB gick ut mellan 1 februari och 31 augusti fick en automatisk förlängning med sju månader. Att undantaget nu slutar att gälla innebär att den vars YKB går ut 1 september och därefter måste gå relevant ...

Läs mer »

Skåne Truckshow inställt

skåne truckshow 2018

Det blir ingen lastbilsträff i Ljungbyhed i år. Förra veckan beslutades att Skåne Truckshow 2020 ställer in. Beslutet är taget med tanke på den pågående coronapandemin. Arrangörerna beklagar det tråkiga beslutet på sin Facebook-sida men skriver att en träff inte är möjlig under rådande förhållanden. Man ser nu framåt till nästa år istället och planerar för en träff 3-4 september ...

Läs mer »

Lastbilsmässan IAA 2020 inställd på grund av corona

Coronapandemin gör nu att även IAA 2020 i Hannover ställer in. Mässan som är en av världens största för kommersiella fordon skulle hållits 24 till 30 september. Med tanke på den övergripande situationen i Europa och runt om i världen ser arrangörerna inte någon möjlighet att hålla IAA i år. Enligt ett pressmeddelande kommer nästa IAA-mässa för kommersiella fordon att ...

Läs mer »

Minskad lastbilstrafiken mellan Helsingborg-Helsingör

Till följd av corona-pandemin minskade lastbilstrafiken på färjelinjen Helsingborg – Helsingör med 12,8 procent under april jämfört med samma månad i fjol. Det är framför allt trafiken till och från kontinenten som påverkats i och med att industrier och samhällen stängts ner. – Den lokala trafiken som till stor del är konsumentrelaterad har bara visat en mindre minskning, säger Peter ...

Läs mer »

Regeringen föreslår undantag för YKB

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om att förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis (YKB). Förslaget innebär att tusentals yrkesförare inte behöver fortbildning under pågående pandemi och syftar till att mildra störningar i samhällsviktiga transporter. – Transportbranschen upplever just nu stora påfrestningar. Min prioritet är att säkra samhällsviktiga transporter. Därför har regeringen vidtagit ett antal åtgärder i syfte att underlätta för bland ...

Läs mer »

Corona-pandemin ger jobb åt veteraner

Veterankraft som arbetar med bemanning av veteraner ser en ökad efterfrågan av lastbilschaufförer runt om i landet under corona-pandemin. Enligt ett pressmeddelande från företaget är den ökande internethandeln en förklaring. – Chaufförer efterfrågas alltid, inte minst här i Jönköping som är en hubb för transport och logistik, men vi ser även ett behov i övriga Sverige. Och vi ser absolut ...

Läs mer »

Volvo startar upp sina fabriker

Volvo Lastvagnars anläggningar i Tuve och Umeå, som till stor del har varit i viloläge sedan mitten av mars, startar nu gradvis igen den här veckan. Omstarten kommer att ske långsamt och säkert, med hänsyn till ett nytt, förändrat sätt att arbeta. Den nya förändrade arbetsprocessen följer myndigheternas rekommendationer om avstånd och andra åtgärder för säkert arbete. Fokus ligger alltid ...

Läs mer »

MAN startar upp produktionen igen

MAN stoppade produktionen i mitten av mars för att skydda sina anställda i samband med den pågående Coronapandemin, som dessutom medfört en kraftig nedgång i efterfrågan på kommersiella fordon. Nu startar produktionsanläggningarna för lastbilar och bussar upp igen, samtidigt som omfattande åtgärder vidtas för att säkerställa de anställdas säkerhet. Efter ett produktionsstopp som varat i cirka sex veckor kommer MAN:s ...

Läs mer »

Polska chaufförer vågar inte åka till Sverige

Transportföretaget Tretab i Trelleborg jobbar i huvudsak mot Öst- och Centraleuropa. Företaget har inga egna chaufförer utan hyr in personal från Polen. Något som blivit allt svårare i och med coronaepedmin. Enligt en artikel i Trelleborgs Allehanda vågar de polska chaufförerna inte åka till Sverige av rädsla för att smittas. – På färjorna ligger de ofta fyra chaufförer i en ...

Läs mer »

Volymtapp inom bilindustrin påverkar även andra åkerier

Coronakrisen har visat på så väl väntade som oväntade kedjereaktioner. Att stoppen hos Volvo och Scania skulle drabba de åkerier som kör för bilindustrin kom knappast som någon överraskning. Men även åkerier som normalt inte kör för bilindustrin påverkas. I en artikel i Trelleborgs Allehanda berättar Roland Palm, som är vd på KE Palms åkeri, att man märkt av att ...

Läs mer »

Silvergärdes konkurs: uppförsbacken blev för brant

Silvergärde Transport

Igår kunde vi rapportera om att Silvergärde Transport i Kinnared försatts i konkurs. En konkurs som riskerar dryga 15-talet chaufförers anställning. På torsdagseftermiddagen kom vi i kontakt med Per Jacobsen som är en av två delägare i bolaget. Han vittnar om en flera års kamp mot gamla skulder och en uppförsbacke som i och med oron kring corona blev allt ...

Läs mer »

Corona spiken i kistan för Silvergärde Transport – 15 förlorar jobbet

Silvergärde Transport i Kinnared försattes i konkurs vid Halmstads tingsrätt den 8 april. Samtliga 15-talet anställda är varslade och sägs upp från och med i morgon. Enligt konkursförvaltaren advokat Hanna Spets vid Amber advokater i Halmstad har osäkerheten till följd av corona-epedmemin påverkat beslutet. – Siffrorna har varit dåliga en tid men företrädaren för åkeriet sätter samman konkursen med osäkerheten ...

Läs mer »

Regeringen möjliggör fortsatt undantag från regler om kör- och vilotider

Regeringen möjliggör undantag från regler om kör- och vilotider, med anledning av den extraordinära situation som spridningen av coronaviruset innebär. Detta meddelades idag i ett pressmeddelande. Genom dagens regeringsbeslut får Transportstyrelsen utökade möjligheter att besluta om undantag från förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, för transporter som genomförs under extraordinära omständigheter. Med stöd av EU-kommissionen medges undantag från förordningen ...

Läs mer »

Transportföretagen vill se ett kontantstödsystem som i Norge och Danmark

EU-kommissionen godkände i går det danska kontantstödet till företag som drabbats av större omsättningsminskningar i sin verksamhet på grund av Coronakrisen. Godkännandet innebär att det danska kontantstödet inte strider mot EU:s statsstödsregler. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har redan den 20 mars skickat en hemställan till den svenska regeringen om att införa ett liknande kontantstödssystem som Danmark och sedan som Norge ...

Läs mer »