annons
Hem » Arkiv taggar: Infrastruktur

Arkiv taggar: Infrastruktur

Blunda inte för ökat behov av satsning på våra vägar

– E6 behöver till exempel tre filer i varje riktning och en satsning på förbättrad väginformation och flödesstyrning, säger Pontus Lindberg (M). Inte minst trafiksäkerheten kräver detta. Vi kan inte förlita oss på orealistiska förhoppningar att bilismen ska minska, utan måste hantera verkligheten. Uttalandet gjordes i samband med att Region Skånes regionala utvecklingsnämnd i måndags antog efter förslag från Alliansens ...

Läs mer »

Region Blekinge kräver bättre infrastruktur i Sydsverige

Sverige måste rusta sin infrastruktur i Sydsverige för att göra transporter till och från svenska företag och svensk industri hållbara och konkurrenskraftiga. Det menar Region Blekinges styrelse i ett yttrande till Näringsdepartementet över Trafikverkets förslag till planeringsunderlag för infrastrukturen 2018-2029. I ett pressmeddelande skriver man att en väsentlig del av svensk import och export passerar Sydsverige och att den ökande ...

Läs mer »

Svenskt Näringsliv efterlyser räddningsplan

I förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv en rapport tänkt som ett inspel till regeringens kommande infrastrukturproposition för 2018 till 2029. Organisationen konstaterar att den svenska välfärden förutsätter en fungerande infrastruktur och effektiva transporter. Men att transportinfrastrukturen idag lider av trängsel och förslitningsskador. Svenskt Näringsliv menar att det är dags för regeringen att ta fram en räddningsplan och en strategi för ...

Läs mer »

Västerås vill satsa på hållbar infrastruktur

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Västerås beslut om att anta ”Program för trafikslagsövergripande godstransporter”. Syftet är att skapa en hållbar infrastruktur för gods och samtidigt bli ett nav för gods som ska vidare ut i regionen. – Om vi fortsätter transportera gods som vi gör idag kommer inte infrastrukturen att räcka till – vi måste utnyttja hela systemet, de resurser vi ...

Läs mer »

Dags för broavgifter

Nu införs broavgift för resor på de nya broarna över Motalaviken och Sundsvallsfjärden. Transportstyrelsen tar ut en avgift från och med den 1 februari 2015 och avgiften ska betalas även av utländska fordon. Det kommer att kosta 5 kronor i Motala respektive 9 kronor i Sundsvall för personbil, lätt lastbil och buss samt 11 respektive 20 kronor för tunga lastbilar ...

Läs mer »

Broavgifter senareläggs

Regeringen avser att senarelägga startdatumet för broavgifter i Motala och Sundsvall till den 1 februari 2015. Orsaken är att det inte hinner fattas nödvändiga beslut om lag- och förordningsändringar till årsskiftet. Transportstyrelsen har tidigare informerat om att det tänkta startdatumet för broavgiften har varit den 1 januari 2015. Men eftersom riksdagens budgetbeslut har försenats och att nödvändiga lag- och förordningsändringar ...

Läs mer »