annons
Hem » Arkiv taggar: Peab

Arkiv taggar: Peab

Export av svenskt miljökunnande

Det är mycket nyheter och debatt om fossiloberoende framtid och klimatneutrala transporter. Det handlar oftast om drivmedel men det svenska näringslivet visar på inovationer på lång andra områden och lyckas v kan vi i Sverige exportera vårt kunnande, samtidigt som industrin kan fortsätta tillverka fordon och transporterna blir hållbara på längre sikt. Ståltillverkning enligt Hybrit-tekniken stärker exemplevis svensk industri och ...

Läs mer »

Gullbergstunneln i Göteborg öppen för trafik

Under tisdagen rullade de första fordonen genom de båda rören i den helt nya Gullbergstunneln mitt i centrala Göteborg. Fem år har gått sedan Peab startade bygget åt Trafikverket. Projektet innebär en sänkningen av E45 samt anpassning till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse. – Det känns jättekul att äntligen få släppa på trafiken här. Här ...

Läs mer »

Peab köper verksamhet från finska YIT

Från och med den 1 april, får Peab 1 700 nya medarbetare. Genom affären med finska YIT och övertagandet av dess beläggnings- och ballastverksamhet utökar Peab sin verksamhet i främst Finland och Norge, berättar Peab i ett pressmeddelande. Danmark blir dessutom ett nytt land för Peabkoncernen genom beläggningsverksamheten. Genom att förvärva den nordiska beläggnings- och ballastverksamheten från YIT befäster Peab ...

Läs mer »

Kritik mot vinterväghållningen i Dalarna

Det senaste dygnet och lite drygt det har det varit besvärligt väglag på många håll i landet. Men redan innan det senaste snöovädret har väglaget skapat irritation bland lastbilschaufförer. I en artikel från helgens Nya Ludvika Tidning riktas skarp kritik mot Peab för hur de skött vinterväghållningen i västra Dalarna i slutet av förra veckan. En av de kritiska chaufförerna ...

Läs mer »

Peab Asfalt slår dubbla rekord

Det går bra för Peab Asfalt. Under 2016 nådde företaget sin hittills största produktionsvolym. Bland annat sattes ett nytt rekord i Peab Asfalts största asfaltverk i Västberga med över 300 000 ton. Tack vare att produktionsanläggningen under året konverterades till att använda bioolja istället för fossil olja i den energikrävande torkningen och uppvärmningen av stenmaterial, kunde man samtidigt minska koldioxidutsläppen ...

Läs mer »

Peab tar över grus-och bergkross i Kållered

Peab har genom sitt dotterbolag Swerock, tecknat en avsiktsförklaring med HeidelbergCement Northern Europe, som innebär att Peab ska förvärva den verksamhet som HeidelbergCement Northern Europe bedriver inom utvinning, produktion och försäljning av grus- och bergkrossprodukter i västra götalandsregionen. Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till Kållered tillsammans med ytterligare några etableringar. Den samlade omsättningen för verksamheten uppgick för räkenskapsåret 2015 till ca ...

Läs mer »

Väg 70, Enköping-Sigtuna, blir mötesseparerad

Peab har fått uppdraget att genomföra en ombyggnad av väg 70 mellan Enköping och Simtuna till en mötesfri landsväg med mitträcke. Syftet med ombyggnationen är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 182 Mkr. Uppdraget är en totalentreprenad och arbetet påbörjas i juni 2016 och beräknas vara klart hösten 2017.

Läs mer »

Asfaltbeläggningar i Boden asfalterar Jokkmokks flygplast

Asfaltbeläggningar i Boden, en del av PEAB Asfalt, kommer att rusta upp Jokkmokks flygplatsåt Fortifikationsverket. Arbetet kommer att utföras på rullbanan vilken kommer att fräsas och delvis stålarmeras, varefter hela ytan om 55.000 m2 kommer att toppbeläggas. Utöver beläggningsarbetet kommer man även att utföra cirka 25.000 m2 grönytor samt lägga nytt dagvattensystem om 300 meter. Ordervärdet uppskattas till cirka 10 miljoner kronor. ...

Läs mer »

Peab asfalterar Kungsör, Arboga och Köping

Peab Asfalt har vunnit kontrakt gällande underhållsbeläggningar med Kungsör, Arboga och Köpings kommuner som beställare. Kontrakten gäller 2016-2017 med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Totala ordervärdet är cirka 10 miljoner kronor per år och beräknad asfaltvolym ett normalår uppgår till cirka 8.000 ton.

Läs mer »

Peab vann asfaltskontrakt i Stockholm

Peab Asfalt har vunnit upphandling gällande åtta stycken beläggningskontrakt i Stockholms län vilka kommer att utföras under 2016. Totalt omfattar underhållskontrakten cirka 80 000 ton varav 11 000 ton halvvarmt. Några av objekten ska dessutom utföras med LTA (lågtempererad asfalt). Där kan man sänka utläggningstemperaturen varpå energiförbrukningen och koldioxidutsläppen minskas samtidigt som rökgaser och dammpartiklar reduceras. Detta minskar miljöpåverkan samtidigt ...

Läs mer »

Peab asfalterar åt Stockholm Stad

Peab har vunnit ett kontrakt som omfattar beläggningsarbeten av underhållskaraktär åt Trafikkontoret, Stockholms Stad och är uppdelat på ett antal projekt inom Ytterstaden. Kontraktet gäller från 1 april, 2016 till 31 mars, 2018 med möjlighet till ytterligare 1 + 1 års förlängning. Totala ordervärdet är cirka 70 miljoner kronor och beräknad asfaltvolym ett normalår uppgår till cirka 230 000 m2.

Läs mer »

Peab prisat på Färöarna

Anders Gudmarsson från Peab Asfalt AB, Sverige har vunnit ett forsknings- och utvecklingspris när det gäller vägbeläggningar. Priset delades ut på Färöarna. Varje år anordnar Nordiskt Vägforum NVF inom beläggningsutskottet, en nordisk tävling där forskare från deltagande länder tävlar mot varandra genom att både skriva en rapport och presentera sitt arbete. Vinnare utses genom sluten omröstning, där varje land rangordnar ...

Läs mer »

Peab asfalterar Kalmar Öland flygplats

Peab Asfalt och Peab Anläggning vinner kontrakt på Kalmar Öland Airport. Kontraktet omfattar beläggningsarbeten på rullbana samt markarbeten i samband med uppgradering av referenskod. Uppgraderingen innebär att man kan ta emot större flygplan då taxibanan breddas från 15 till 23 meter samt vändytorna i anslutning till banan och plattan blir större. Arbetet kommer att utföras under juli månad och kontraktsumman ...

Läs mer »

Anders Gudmarsson prisad av NVF

Anders Gudmarsson, Laboratoriechef på Peab Asfalt, har erhållit ett stipendium av Nordiskt Vägforums (NVF) svenska avdelning för att forska kring ”Utveckling av en applikation för att beräkna och optimera frekvens-responsfunktioner av asfaltprov-kroppar”. Utöver sitt arbete som Laboratoriechef arbetar Anders även en del för KTH. Projektet innebär att det avancerade program som Anders använt i sin avhandling för att bestämma beläggningars prestanda också blir ...

Läs mer »