annons
Hem » Arkiv taggar: Politik (sida 4)

Arkiv taggar: Politik

Finansministern pressas om skatten på biodrivmedel

Finansminister Magdalena Anderssons (S) pressas nu på svar om hur regeringen tänker hantera skatten på biodrivmedel. Det är centerpartiets Per Åsling som lämnat in en skriftlig fråga till finansministern där han undrar om hon tänker ta initiativ till en revidering av de beräkningar som ligger till grund för skatten på biodrivmedel. Han frågar även om Magdalena Anderssons syn på Sveriges ...

Läs mer »

Regeringens budgetåtgärd ökar Trafikverkets räntekostnad

I onsdagens Göteborgs-Posten framgick det att årets intäkter från trängselskatten i Göteborg går till regeringens budget och att Trafikverket får låna pengar till investeringar i Göteborg så som Västsvenska paketet. Kommunalråd Johan Nyhus (S) sade sig vara besviken. – Vi hade velat bli vidtalade, få informationen. Det är viktigt med tanke på hur debatten varit i Göteborg. Nu får regeringen ...

Läs mer »

Region Blekinge kräver bättre infrastruktur i Sydsverige

Sverige måste rusta sin infrastruktur i Sydsverige för att göra transporter till och från svenska företag och svensk industri hållbara och konkurrenskraftiga. Det menar Region Blekinges styrelse i ett yttrande till Näringsdepartementet över Trafikverkets förslag till planeringsunderlag för infrastrukturen 2018-2029. I ett pressmeddelande skriver man att en väsentlig del av svensk import och export passerar Sydsverige och att den ökande ...

Läs mer »

Trafikutskottet föreslår översyn av Transportstyrelsens avgifter

Trafikutskottet anser att det finns brister i Transportstyrelsens avgiftssystem som framför allt drabbar mindre företag. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en generell översyn av myndighetens tillsynsavgifter. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Transportstyrelsens verksamhet finansieras framför allt med avgifter. Det kan handla om en privatperson som får ett körkortstillstånd eller en yrkesförare som ...

Läs mer »

Alliansen kräver långsiktiga villkor för biodrivmedel

På fredagen lämnade Alliansen in kompletterande förslag till regeringens proposition ”Anläggningsbesked för biodrivmedel”. Alliansens förslag syftar enligt ett pressmeddelande till att säkerställa teknikneutralitet och långsiktighet för användning och produktion av biodrivmedel i Sverige. Regeringen har lagt en proposition på riksdagens bord som Alliansen menar kraftigt begränsar möjligheten för användning och produktion av biodrivmedel. Alliansen är starkt kritiska till regeringens inställning ...

Läs mer »

Bergheden kräver svar om överfulla rastplatser

I tisdags ställde moderata riksdagsledamoten och tillika medlem i Trafikutskottet Sten Bergheden en så kallad ”skriftlig fråga” till justitie- och migrationsministern Morgan Johanssons (S). Frågan gällde överfulla och stängda rastplatser. ”Enligt tidningsuppgifter håller våra rastplatser på att tas över av EU-migranter som bosätter sig på rastplatserna. Detta innebär att när yrkestrafiken ska hålla sina lagstadgade kör- och vilotider är detta omöjligt, ...

Läs mer »

Låg prio för cabotagekontroll

I den utredning som polisen själva gjort, ”Slutrapport översyn av polisens trafikverksamhet” har frågor om resurser för att uppfylla EU-direktiv tagits upp. Även trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionen väntas, som sig bör, få en hög prioritet i trafikpolisens framtida arbete. Däremot har inte frågan om kontroll av cabotagetrafik och olaglig yrkesmässig trafik, som ju är en stor och viktig fråga för landets ...

Läs mer »

Osäker juridik kring tyngre lastbilar

I sommar blir det tillåtet med lastbilsekipage på 64 ton och det finns planer för att höja högsta tillåtna vikt till 74 ton. Trots detta saknar Sverige tillstånd från EU att införa egna viktgränser. I princip är det 40 ton som gäller enligt Transportindustriförbundets chefsjurist Tommy Pilarp. – Tyngre lastbilar oroar framförallt alpländerna inom EU, som Österrike och Frankrike, vilket ...

Läs mer »

Flexiblare kör- och vilotidsregler

Kör- och vilotiderna kan bli flexiblare. Även om reglerna inom EU är de samma i alla medlemsstater tolkas reglerna olika. I Danmark är det enligt uppgifter från trafikutskottet exempelvis tillåtet med avvikelser på fem procent innan böter eller sanktionsavgifter ges. Nu vill trafikutskottet ha liknande tolkning i Sverige. ”För att inte Sverige ska tappa konkurrenskraft bör regeringen få i uppdrag ...

Läs mer »

Snabbare takt mot 74 ton

Från och med den 1 juni 2015 kommer viktgränsen för lastbilar att höjas till 64 ton. Trafikutskottet anser dock att det är viktigt att viktgränsen för lastbilar höjs ytterligare. Detta för att främja ett effektivt transportsystem som kan möta industrins och företagens behov. Utskottet har efter motioner från Allianspartierna beslutat ge regeringen uppdraget att snabbt utarbeta regler så att en ...

Läs mer »

TU: Klampa längre!

Trafikutskottet vill göra det möjligt att klampa fordon längre än de 24 timmar som är aktuellt idag exempelvis vid brott mot cabotagereglerna. I november 2014 fattade riksdagen beslut om att en polis eller tulltjänsteman tillfälligt ska kunna hindra ett fordon från fortsatt färd genom exempelvis klampning. Riksdagen uppmanade då samtidigt regeringen att utreda om ett fordon ska kunna stoppas i ...

Läs mer »

SÅ: Regeringen för defensiv

Sveriges Åkeriföretag anser att regeringen är för defensiva, tar för små steg och snarast bör besluta om ytterligare åtgärder för effektivare godstransporter på väg för att minska klimatpåverkan. – Regeringens beslut att ge Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar är inte tillräckligt och behöver kompletteras säger teknikchef Mårten Johansson i ett ...

Läs mer »

​Miljökrav vid upphandling av transporter

Region Östergötland är i färd med att handla upp godstransporter. Miljökraven i upphandlingen säger att 30 procent av drivmedlen till tunga lastbilar ska vara förnybara vid avtalsstart, medan motsvarande siffror för lätta lastbilar och personbilar sätts till 75 respektive 80 procent. Anbudsgivaren ska enligt ett pressmeddelande från Gröna bilister dessutom beräkna ett pris på optionen att 80 procent av alla ...

Läs mer »

Utredning kan öppna för tyngre lastbilar

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter i närtid. Dessa åtgärder kan rätt utförda även minska godstransporternas klimatpåverkan, ge fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Allt enligt ett pressmeddelande från regeringen. Uppdraget handlar om att ...

Läs mer »

Kilometerskatten ska utredas

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. I ett pressmeddelande skriver regeringen att den tunga trafiken i större grad kan bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin genom en vägslitageskatt. Skatten ska omfatta både svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna. Att införa en vägslitageskatt ...

Läs mer »