annons
Hem » Arkiv taggar: regeringen (sida 2)

Arkiv taggar: regeringen

Skärpt beställaransvar klubbat i riksdagen

Igår klubbade riksdagen igenom regeringens och Trafikutskottets förlag om skärpt beställaransvar. Förslaget innebär att beställaren av en transport får kontrollansvar. Förslagets lydnad i korta drag: ”Beställare som sluter avtal med en trafikutövare har också ansvaret att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Om en transport skett utan rätt tillstånd kan alla som har beställt den aktuella transporten ...

Läs mer »

Uppdrag om laddinfrastruktur längs större vägar

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av hur tillgången till laddinfrastruktur längs större vägar kan främjas enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Energimyndighetens samordningsuppdrag för laddinfrastruktur har visat att tillgången till snabbladdare ökar i Sverige men att det fortfarande finns områden med begränsad tillgång exempelvis längs vissa större vägar. Trafikverket får därför i uppdrag att ...

Läs mer »

Svar om BK4 efter nyår

Centerpartiets Anders Åkesson hade ställt en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) om när och på vilket sätt anvisningar gällande BK4-vägar i hela landet kommer att presenteras. I sitt svar skriver Eneroth att han räknar med ett besked en bit in på det nya året. Enligt ministern bereds de nödvändiga förordningarna just nu i regeringskansliet. Eneroth skriver också att det ...

Läs mer »

Poliser utbildas om cabotage

Sedan regeringen i sommar förtydligade reglerna kring cabotage så att sanktionsavgifter lättare kan utfärdas vid regelöverträdelser har det blivit enklare för polisen att kontrollera utländska lastbilar. Detta har även fört med sig att polisen tar fram internutbildningar om cabotage. – Vi har tillsammans med vår kompetensutvecklingssektion tagit fram ett utvecklingspaket för att sprida den här kunskapen internt inom polismyndigheten, säger ...

Läs mer »

Regeringen ser över Transportstyrelsens arbete

Regeringen har i dag tagit två beslut med anledning av de uppgifter som har framkommit om Transportstyrelsens it-upphandling. Enligt ett pressmeddelande innebär första uppdraget att en utredare ska genomlysa händelserna som ledde fram till att säkerhetskänslig och av andra skäl sekretessbelagd information hanterades på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning. Det andra uppdraget innebär att Transportstyrelsen ska kartlägga vilken ...

Läs mer »

Anna Johansson lämnar regeringen

Infrastrukturminister Anna Johansson lämnar regeringen som en följd av IT-skandalen inom Transportstyrelsen. Även Anders Ygeman lämnar sin post. Ny Infrastrukturminister blir Tomas Eneroth. Förändringen presenterades igår då statsminister Stefan Löfven gjorde en regeringsombildning för att stilla den oro som vuxit fram sedan det blev känt att Transportstyrelsen lagt ut myndighetens it-drift till IBM och att känsliga uppgifter hanterats av privata ...

Läs mer »

Lastbilskapningar diskuterades på ministerrådsmöte

EU:s transportministrar träffades på rådsmöte i Luxemburg 8 juni. Sverige lyfte då frågan om terroristhandlingar vid vägtransporter. – Nu när det blivit tydligt att fordon används av terrorister anser jag att vi transportministrar också måste diskutera säkerhetsfrågor kopplade till transporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Enligt information från regeringskansliet diskuterade transportministrarna också för första gången EU-kommissionens åtta nya lagförslag på vägtransportområdet, ...

Läs mer »

Lättare testa självkörande fordon i trafik

Regeringen beslutade på torsdagen om en förordning om försöksverksamhet med självkörande fordon. Genom förordningen införs krav på tillstånd för att få bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon. Transportstyrelsen kommer att pröva frågor om tillstånd och får mandat att förena ett beslut om tillstånd med villkor. Nuvarande fordonsregler ger Transportstyrelsen möjlighet att meddela beslut om dispenser från hur fordon ska vara utrustade ...

Läs mer »

Regeringsförslag för klimatomställning i transportsektorn

Idag presenterar regeringen Bränslebytet, ett förslag till helt nya styrmedel som både reducerar transportsektorns utsläpp och över tid kan öka användningen av biodrivmedel kraftigt. I arbetet med det nya regelverket har ledorden varit långsiktighet och stabilitet. ”Biodrivmedelsbranschen behöver styrmedel som är hållbara över tid och klimatet behöver kraftfull politik för att minska utsläppen” heter det i ett pressmeddelande från regeringen. ...

Läs mer »

Regeringen vill införa bonussystem för överflyttning av gods från väg till sjöfart

Regeringen beslutade igår att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart. Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från andra länders arbete med eco-bonussystem som ...

Läs mer »

Regeringen snackar schysta villkor i Paris

Idag deltar representanter från den svenska regeringen på ett möte i Paris om arbetsvillkoren i åkeribranschen som den franska regeringen bjuder in till. Regeringsrepresentanter från Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike, Österike, Luxembourg och Italien medverkar. Mötet är en del av förberedelserna för regeringens arbete och kommande förhandlingar om EU:s vägtransportpaket, som väntas innehålla en översyn av de regler som finns ...

Läs mer »

Finansministern vill få bättre kontroll av utländska åkerier

Systemet med att använda sig av utländska åkerier, inhyrda låglönechaufförer och underleverantörer i flera led gör det svårt för Skatteverket att kontrollera att alla inblandade betalar skatt. Man vet också att det är många i branschen som fuskar med skatten. Enligt Svenska Dagbladet visar en utredning Skatteverket gjort att 39 åkerier av 49 fick en skattehöjning på sammanlagt runt 44 ...

Läs mer »

Regeringen går vidare med kilometerskatten

I budgetpropositionen för 2017 framgår det att regeringen genomför satsningar på infrastruktur, men mycket skjuts på framtiden och endast två procent är planerade för den nuvarande mandatperioden. Regeringen säger sig dessutom vilja införa både en flyg- och kilometerskatt, vilket har fått Moderaternas trafikpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz att reagera. – Regeringen ger med ena handen och tar med den andra. Såväl ...

Läs mer »

Kilometerskatten het fråga i regeringens industrisamtal

Under måndagen deltog företrädare för skogsindustrin i regeringens industrisamtal. Temat för samtalet var transporter och infrastruktur. Med inköp av transporttjänster för 25 miljarder kronor årligen är skogsindustrin enligt ett pressmeddelande Sveriges största transportköpare. – Skogsindustrin är Sveriges största nettoexportör, 90 procent av den svenska massa-, pappers- och kartongproduktionen och 70 procent av de sågade trävarorna exporteras. Det är viktigt att ...

Läs mer »

100 miljoner till kampen mot cabotage

Regeringen tillkännagav i veckan att de satsar 100 miljoner på kampen mot den olagliga cabotage.-trafiken i Sverige. Summan fördelas på fyra år, vilket betyder 25 miljoner per år. Pengarna ska gå till trafikpoliser som ska fokusera på att bekämpa regelbrotten inom den tunga trafiken. Satsningen får beröm av Anders Forss på Västerbottens-Kuriren som i sin blogg skriver: ”En sak som ...

Läs mer »