annons
Hem » Arkiv taggar: regeringen (sida 3)

Arkiv taggar: regeringen

Inga nya åtgärder för ökad användning av biobränsle

Regeringen har inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder för att öka användning av biobränsle än det förslag på sänkt skatt för etanol och Fame som kom i mitten av mars. Detta framgår i ett skriftligt svar från finansminister Magdalena Andersson (S) på en fråga från den moderate riksdagsmanen Johan Hultberg. Hultberg lämnade den 11 mars in en skriftlig ...

Läs mer »

Finansministern pressas om skatten på biodrivmedel

Finansminister Magdalena Anderssons (S) pressas nu på svar om hur regeringen tänker hantera skatten på biodrivmedel. Det är centerpartiets Per Åsling som lämnat in en skriftlig fråga till finansministern där han undrar om hon tänker ta initiativ till en revidering av de beräkningar som ligger till grund för skatten på biodrivmedel. Han frågar även om Magdalena Anderssons syn på Sveriges ...

Läs mer »

Anna Johansson: Slavliknande förhållandena ska bort

Med anledning av att det är Yrkesförarens dag idag vill infrastrukturminister Anna Johansson (S) tillsamman med socialdemokraternas ledamot i trafikutskottet Leif Pettersson uppmärksamma att alla i branschen har ett viktigt jobb som bidrar till att stärka Sveriges ekonomi. I en debattartikel på Arbetet Debatt skriver Anna Johansson och Leif Pettersson att slavliknande arbeten inom transportbranschen måste bort. I artikeln skriver ...

Läs mer »

Totalvikt 74 ton, längre klampning och mildare körtidsregler

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd så att stoppet kan bestå i längre tid än 24 timmar.. Riksdagen har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Riksdagen gav tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon ...

Läs mer »

Snabbare takt mot 74 ton

Från och med den 1 juni 2015 kommer viktgränsen för lastbilar att höjas till 64 ton. Trafikutskottet anser dock att det är viktigt att viktgränsen för lastbilar höjs ytterligare. Detta för att främja ett effektivt transportsystem som kan möta industrins och företagens behov. Utskottet har efter motioner från Allianspartierna beslutat ge regeringen uppdraget att snabbt utarbeta regler så att en ...

Läs mer »

SÅ: Regeringen för defensiv

Sveriges Åkeriföretag anser att regeringen är för defensiva, tar för små steg och snarast bör besluta om ytterligare åtgärder för effektivare godstransporter på väg för att minska klimatpåverkan. – Regeringens beslut att ge Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar är inte tillräckligt och behöver kompletteras säger teknikchef Mårten Johansson i ett ...

Läs mer »

Utredning kan öppna för tyngre lastbilar

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter i närtid. Dessa åtgärder kan rätt utförda även minska godstransporternas klimatpåverkan, ge fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Allt enligt ett pressmeddelande från regeringen. Uppdraget handlar om att ...

Läs mer »

Kilometerskatten ska utredas

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. I ett pressmeddelande skriver regeringen att den tunga trafiken i större grad kan bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin genom en vägslitageskatt. Skatten ska omfatta både svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna. Att införa en vägslitageskatt ...

Läs mer »

Beslutet om 64 ton taget

Precis som Trailer.se kunde rapportera om redan i onsdags så tog regeringen på torsdagen beslutet om en ändring i trafikförordningen av maxvikten på lastbilar till 64 tons bruttovikt. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att transportsystemet kontinuerligt behöver effektiviseras för att möta behoven från industri, företag och resenärer. Samtidigt måste utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga utsläpp minska. Det är med ...

Läs mer »

Ingen kilometerskatt under mandatperioden

anonym, motorväg

Det blir troligen ingen kilometerskatt, även kallad vägslitageavgift, under nuvarande mandatperiod. Socialdemokraterna sade innan valet att en kilometerskatt borde kunna införas inom två år och skulle då kunna ge 4 miljarder per år som skulle användas till vägar och järnvägen. I en intervju med TV4 säger infrastrukturminister Anna Johansson nu att från det att utredningen startar till att systemet är ...

Läs mer »

Regeringen satsar på järnvägen

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen ett paket för framtidsinvesteringar i fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle. Enligt ett pressmeddelande innehåller paketet 620 miljoner kronor i ökat järnvägsunderhåll redan under 2015. Därefter investeras 1,24 miljarder årligen fram till 2018. Regeringen inför även ett lokalt klimatinvesteringsstöd och höjer metanreduceringsersättningen. Paketet innehåller totalt investeringar på 745 miljoner kronor under 2015 och 1,87 miljarder ...

Läs mer »

Regeringen vill tillåta längre klampning

Från 1 mars blir det möjligt för polisen och tullen att under 24 timmar klampa de fordon som man misstänker bryter mot de lagar och regler som finns om transporter i Sverige. Som Trailer tidigare rapporterat anser inrikesminister Anders Ygeman dock att polisen borde få klampa längre än 24 timmar. I ett pressmeddelande från Socialdemokraterna framgår det nu att regeringens ...

Läs mer »